Khoa Ngữ văn Anh

1.Tổng quan về ngành

Chương trình đào tạo của Khoa Ngữ Văn Anh hiện nay bao gồm: cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh và thạc sỹ Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Tổng quy mô đào tạo hằng năm khá lớn với khoảng gần 3500 sinh viên và học viên các hệ và bậc đào tạo.  

Trình độ ĐH

(Cử nhân Ngành NVA)

Chính quy tập trung (Văn bằng 1)

Cử nhân Chất lượng cao

Văn bằng 2 (chính quy)

Vừa làm vừa học

Liên thông Đại học (Hoàn thiện)

Cao đẳng Tiếng Anh (đào tạo cho SV song ngữ Nga-Anh)

Sau đại học

(Thạc sỹ)

Cao học ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

 

Từ khi hình thành đến nay Khoa đã đào tạo một đội ngũ rất đông giảng viên, giáo viên, chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh, biên phiên dịch Tiếng Anh -Tiếng Việt, nghiên cứu ngôn ngữ Anh và văn hóa -văn học Anh-Mỹ cho thành phố HCM và khu vực phía Nam. Khoa NVA đã tạo ra những thành quả nhất định trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và có uy tín cho xã hội.

Để thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2007-2012, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV đã ban hành 38 chương trình hành động (Quyết định số 14/QĐ-TCHC, ngày 19/02/2008), trong đó chương trình 6 nêu rõ mục tiêu Xây dựng các ngành đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Trong đó, Khoa Ngữ văn Anh là một trong những Khoa được định hướng phát triển nhằm đạt chuẩn Khu vực và quốc tế. Chiến lược trung hạn giai đoạn 2011-2015 của Trường cũng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế. Tháng 9/2013, Khoa NVA đã chính thức tiếp đoàn Đánh giá ngoài của Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đánh giá CTĐT cử nhân ngành Ngữ văn Anh và được công nhận đạt chuẩn khu vực.

Tầm nhìn: Xây dựng khả năng học hỏi không ngừng cho sinh viên và hướng đến việc đào tạo những công dân toàn cầu.


Sứ mệnh:

Cung cấp cho người học nền tảng vững chắc cho việc học tập lâu dài trong các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh, biên phiên dịch, văn hóa - văn học và các lĩnh vực ứng dụng khác.Cung cấp cho người học những kỹ năng mềm thiết yếu cần thiết cho việc học tập lâu dài, cho công việc tương lai và việc toàn cầu hóa.

Giá trị cốt lõi: EFAIR (Excellence, Flexibility, Aspiration, IntegrityResponsibility)

2. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo được xây dựng đảm bảo yêu cầu theo quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Theo thiết kế CTĐT ngành Ngữ văn Anh (Ngôn ngữ Anh) bậc đại học chính quy VB1, thì mục tiêu đào tạo được thể hiện rõ nét theo ba hướng chuyên ngành gồm: ngành Biên phiên dịch, Văn hóa và Văn học Anh-Mỹ, Ngữ học-Giảng dạy tiếng Anh. Mục tiêu chínhđào tạo những cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản về văn hóa, giao tiếp liên văn hóa, luật pháp, xã hội, kinh tế; có trình độ lý thuyết và kỹ năng dịch thuật tiếng Anh quốc tế hoặc nghiên cứu ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh; có tác phong làm việc kỷ luật, khoa học; có tinh thần trách nhiệm trên cơ sở nhận thức đầy đủ về vai trò và tác động xã hội trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.


3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

Với trình độ tiếng Anh tương đương C1 (CEFR) và nền tảng vững chắc về ngôn ngữ Anh cùng với khối kiến thức kỹ năng chuyên ngành, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ văn Anh tại Khoa Ngữ văn Anh luôn có khả năng được tuyển dụng cao trong thị trường lao động trong nước và ngoài nước đầy tính cạnh tranh. 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ học-Giảng dạy tiếng Anh tại Khoa Ngữ văn Anh luôn có tất cả những khả năng giảng dạy như bao giáo viên tiếng Anh tại những cơ sở giáo dục gồm các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và các trung tâm ngoại ngữ.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa &Văn học Anh Mỹ và chuyên ngành Biên-Phiên dịch sẽ trang bị đầy đủ những kỹ năng để đảm nhiệm các vai trò khác nhau như quản trị văn phòng, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, marketing, kinh doanh và báo chí trong các tổ chức chính phủ hay quốc tế.

Sinh viên Khoa Ngữ văn Anh tốt nghiệp một trong ba chuyên ngành cũng có thể đảm nhận tốt những công việc của hai nhóm chuyên ngành còn lại bởi vì chương trình đào tạo cử nhân Khoa Ngữ văn Anh đã trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thiết yếu đối với những việc đa nhiệm và không ngừng học hỏi để đáp ứng tốt thị trường lao động.

Sinh viên tốt nghiệp tại Khoa Ngữ văn Anh có nguyện vọng tiếp tục học lên thì có thể chọn học các chương trình đào tạo bậc sau đại học không chỉ giới hạn ở ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh (TESOL) mà còn nhiều ngành khác như Văn hóa học, Văn học và ngôn ngữ, Quan hệ quốc tế, Báo chí và Truyền thông và Quản trị Kinh doanh. 

Sinh viên Khoa Ngữ văn Anh tốt nghiệp chương trình cử nhân đạt loại ưu sẽ được chuyển thẳng lên chương trình thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.


4. Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.


5. Chuẩn đầu ra: 

Hoàn thành CTĐT NNA, sinh viên tốt nghiệp thuộc chuyên ngành Biên phiên dịch, chuyên ngành Ngữ học-Giảng dạy tiếng Anh, và chuyên ngành Văn hóa và Văn học Anh-Mỹ được kỳ vọng sẽ đạt được những mục tiêu chung thuộc các khối kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

  • (Mục tiêu 1) Khối kiến thức giáo dục đại cương bao gồm các học phần liên quan đến tiếng Việt và đất nước con người Việt Nam như ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, và xã hội Việt Nam và thế giới; giúp cho sinh viên có thể giao tiếp giao tiếp tốt bằng tiếng Việt, nắm bắt được các đặc điểm và sự kiện xã hội, văn hóa và lịch sử đang diễn ra; đồng thời giúp sinh viên có thể so sánh đối chiếu chúng với các sự kiện của xã hội Anh và Mỹ
  • (Mục tiêu 2) Khối kiến thức cơ sở ngành bao gồm các học phần kỹ năng tiếng Anh và khối kiến thức chung ngành chính bao gồm các học phần bổ trợ và các học phần dẫn nhập; nhằm giúp sinh giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; hiểu và sử dụng được các thuật ngữ nhiều chuyên ngành khác nhau
  • (Mục tiêu 3) Khối kiến thức chuyên ngành thuộc ba chuyên ngành Ngữ học-Giảng dạy tiếng Anh, Văn hóa và Văn học Anh-Mỹ, và Biên-Phiên Dịch; nhằm giúp sinh viên có thể áp dụng chúng vào công tác biên phiên dịch, giảng dạy, nghiên cứu, và học cao hơn ở các chuyên ngành ngữ học tiếng Anh, giảng dạy tiếng Anh, biên phiên dịch, và văn hóa và văn học
  • (Mục tiêu 4) Kỹ năng nghề nghiệp và thái độ cần thiết để làm việc hiệu quả và thành công trong môi trường làm việc hiện đại, gồm các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, sử dụng công nghệ thông tin, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, và kỹ năng và thái độ tôn trọng các chuẩn mực đạo đức và sự chuyên nghiệp.

6. Chương trình đào tạo:  


7. Liên hệ:

- Địa chỉ văn phòng:

+ VP Ban Chủ Nhiệm Khoa: Phòng A112 – Trường ĐH KHXH & NV, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (848) 38 243 328
Email: nguvananh@hcmussh.edu.vn
Website: http://nva.hcmussh.edu.vn/

+ VP Giáo vụ Khoa: Phòng A.104 – Trường ĐH KHXH & NV, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

- Điện thoại: 028.39100470 / 028.3829382-137


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.