Chúng tôi hoan nghênh, chào đón các bạn đến với ngôi nhà chung Triết học

Là một trong những ngành học có uy tín hàng đầu tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, khoa Triết học đang không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trang thông tin tuyển sinh đã phòng vấn Tiến sĩ Nguyễn Anh Quốc, Trưởng khoa Triết học và xin gửi đến quý độc giả nội dung cuộc phỏng vấn này.

* Thưa Tiến sĩ, xin Tiến sĩ cho biết về thông tin tổng quát về khoa Triết học
Khoa Triết học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM là một trong những cơ sở nghiên cứu và đào tạo về triết học của Việt Nam. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, khoa còn tổ chức giảng dạy các môn khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử triết học phương Đông, Lịch sử triết học phương Tây, Lịch sử triết học Việt Nam; Mỹ học, Đạo đức học, Lôgíc học và Phương pháp nghiên cứu khoa học; các môn của Chính trị học, Kinh tế học, Tôn giáo học, … với hệ thống giáo trình và sách chuyên khảo có uy tín hàng đầu của các trường đại học phía Nam.

Tiền thân của khoa Triết học là khoa Đào tạo giảng viên chính trị thuộc trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, được thành lập vào năm 1976, theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tính đến đầu tháng 7 năm 2015, khoa Triết học có 32 viên chức. Trong đó, 01 viên chức có học vị tiến sĩ khoa học, 20 viên chức có học vị tiến sĩ, 10 viên chức có học vị thạc sĩ (hiện là NCS tiến sĩ) và 1 cử nhân (Thư kí của Khoa). Trong số 21 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học kể trên, có 5 phó Giáo sư.

Khoa được cơ cấu thành 9 bộ môn: Triết học Mác - Lênin, Lịch sử triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Khoa học chính trị, Lôgíc học và Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tôn giáo học, Kinh tế học, Đạo đức học.

Khoa có 4 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học và Khoa học chính trị; 2 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học; 2 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Triết học. Trong gần 40 năm qua, khoa đã đào tạo 34 khoá cử nhân Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa học chính trị với gần 4000 sinh viên, đào tạo 26 khóa với gần 800 học viên cao học và nghiên cứu sinh; tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học quốc gia, 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; biên soạn 65 cuốn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, phục vụ cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy và học tập.

* Hệ đại học tại khoa, sinh viên sẽ được khối kiến thức gì? Và đâu là điểm mạnh của cử nhân khi tốt nghiệp và tham gia vào thị trường lao động, thưa Tiến sĩ?
Đối với hệ đào tạo đại học tại khoa Triết học sinh viên sẽ được trang bị một cách cơ bản, hệ thống hai khối kiến thức: thứ nhất là, khối kiến thức đại cương sẽ được học vào 3 học kỳ đầu, ở khối kiến thức này người học sẽ được trang bị những kiến thức nền, những phương pháp tiếp cận, thế giới quan và phương pháp luận khoa học… của ngành khoa học xã hội và nhân văn. Thứ hai là, khối kiến thức chuyên ngành được bắt đầu từ học kỳ 4 đến học kỳ 8. Ở khối kiến thức này tùy theo chuyên ngành sinh viên sẽ học những kiến thức phù hợp với chuyên ngành đã chọn.

Khoa Triết học là một trung tâm lớn có truyền thống uy tín và chất lượng về các chuyên ngành Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa học chính trị và Tôn giáo học ở khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Chính vì vậy, người học sau khi tốt nghiệp từ khoa Triết học có những điểm mạnh sau: Thứ nhất là, cử nhân khoa Triết học được đào tạo, rèn luyện về đạo đức trong sáng, lập trường chính trị vững vàng và nắm vững một cách cơ bản, có hệ thống chuyên ngành của mình đã theo học và từ đó đảm nhận tốt các công việc thuộc chuyên ngành nơi công tác. Thứ hai là, cũng chính từ chất lượng đã được xây dựng và khẳng định qua quá trình đào tạo nên sinh viên khoa Triết học ra trường luôn được đánh giá cao và đón nhận khi các cơ quan có nhu cầu. Thứ ba là, sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc. Thứ tư là, sinh viên tốt nghiệp nắm vững các kiến thức cơ bản, chuyên sâu thuộc lĩnh vực được đào tạo. Thứ năm là, sinh viên có khả năng vận dụng lý thuyết liên quan vào thực tiễn nghề nghiệp, phương pháp tiếp cận, tìm hiểu và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành. Thứ sáu là, sinh viên có năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo như: vận dụng những kiến thức được học để phát hiện, giải quyết những vấn đề chính trị - xã hội, văn hóa - tư tưởng trong quá trình xây dựng đất nước hiện nay; khả năng tự học, tự nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực được đào tạo; có kỹ năng làm công tác nghiên cứu thống kê, tổng hợp và đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội của các ban ngành, địa phương…; soạn thảo các văn kiện, văn bản thuộc các lĩnh vực chính trị - xã hội, hành chính, tổng hợp ...

* Ngoài các hoạt động học tập, sinh viên khoa có thể tham gia những hoạt động ngoại khóa nào? Và những hoạt động này giúp ích gì cho sinh viên?
Hoạt động ngoại khóa là hoạt động được tổ chức ngoài giờ học chính khóa, thường mang tính chất tự nguyện. Hoạt động ngoại khóa được xem là sự tiếp nối hoạt động dạy và học trên lớp, gắn lý luận với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của sinh viên. Hoạt động ngoại khóa gồm nhiều hoạt động giáo dục, xã hội, chính trị hết sức phong phú và đa dạng phù hợp với chuyên ngành học tập như: sinh hoạt học thuật, chính trị; về nguồn, lao động công ích; tình nguyện vì cộng đồng, nhân đạo, văn hóa, văn nghệ, thẩm mỹ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, v.v..

Hoạt động ngoại khóa đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bổ sung những kỹ năng và kinh nghiệm sống cho sinh viên, giúp sinh viên có thêm điều kiện rèn luyện trở thành con người phát triển toàn diện. Thông qua hoạt động ngoại khoá, sinh viên có điều kiện thể hiện bản thân, khẳng định mình và xác định phương hướng phát triển trong tương lai. Tham gia các hoạt động ngoại khóa là cách để sinh viên "ghi điểm" với nhà tuyển dụng, vốn quan tâm đến thế mạnh, sở trường hoạt động xã hội, cộng đồng của ứng viên... Hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên củng cố vững chắc kiến thức tiếp thu trên giảng đường, để từ đó tiếp tục hình thành và phát triển năng lực cần thiết: năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực tự hoàn thiện, năng lực hoạt động chính trị - xã hội, đánh giá, bộc lộ khả năng quản lý; giúp sinh viên có được nhận thức, tình cảm và thái độ đúng mực trước những vấn đề của cuộc sống, biết cảm thụ và đánh giá cái đẹp của cuộc sống, dám chịu trách nhiệm về hành vi của mình, đấu tranh với các hiện tượng sai trái.

* Một trong những hoạt động mà sinh viên rất cần đó là thực tập thực tế để họ có thể ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn của sinh viên khoa được tổ chức như thế nào, thưa Tiến sĩ?
Một trong những môn học quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân của khoa Triết học là thực tập thực tế, môn học này nhằm mục đích:
1. Tạo điều kiện cho sinh viên thâm nhập thực tế, gắn lí luận với thực tiễn, bồi dưỡng tình cảm cách mạng sâu sắc, nâng cao nhận thức về truyền thống cách mạng, tinh thần đấu tranh của con người và vùng đất nơi tìm hiểu, nghiên cứu.

2. Giúp sinh viên hiểu biết sâu hơn về những chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng, xu thế phát triển ở mỗi khu vực.


3. Tạo điều kiện cho sinh viên phát huy khả năng tư duy sáng tạo trong thực tiễn rèn luyện những kĩ năng mềm, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của hoạt động nghề nghiệp trong tương lai, những công việc cụ thể tại nơi thực tập, thực tế.

4. Góp phần xây dựng tác phong làm việc đúng mực cho sinh viên, rèn luyện thói quen giải quyết tình huống thực tiễn, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc.

5. Kiến nghị điều chỉnh nội dung môn học/chương trình đào tạo để phù hợp với điều kiện hiện nay, trên cơ sở khảo sát thực tế.

Từ mục đích đó khoa Triết học hàng năm đã xây dựng nội dung, chương trình địa điểm thực tập thực tế cho phù hợp, với điều kiện, yêu cầu của từng năm, nhưng vẫn bán sát vào các vấn đề:

Một là, tìm hiểu đặc điểm lịch sử, kinh tế, văn hóa và truyền thống cách mạng của địa phương nơi có cơ sở thực tập, thực tế.

Hai là, tìm hiểu các hoạt động bảo tồn, bảo tàng, gìn giữ và tôn tạo các khu di tích lịch sử, khu căn cứ cách mạng.

Ba là, khảo sát việc bảo vệ môi trường, giáo dục tinh thần yêu nước và đặc biệt là những thành tựu của sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh một cách bền vững ở các vùng căn cứ cách mạng, trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa.

Bốn là, góp phần vào việc khảo sát, điều tra tổng kết, đánh giá tình hình của các địa phương, cơ quan mà sinh viên đến thực tập, thực tế.

* Thưa Tiến sĩ, cử nhân Triết học sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc trong lĩnh vực nào và triển vọng thành công ra sao?

Thứ nhất, cử nhân của Khoa Triết học có đủ năng lực để đảm nhận làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngành lý luận tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị… trong cả nước; thứ hai là, cử nhân khoa Triết học có đủ năng lực đảm nhận các công việc tại các cơ quan Đảng và Nhà nước ở các cấp, như: Ban tuyên huấn, Ban dân vận; Ban Dân tộc; Ban tôn giáo; Làm công tác Đảng tại các cơ quan; công tác thanh niên, v.v… Ngoài ra, trong các năm qua một bộ phận không nhỏ cử nhân khoa Triết học ra trường đã đảm nhận các công tác văn phòng, tổng hợp, quản lý hành chính, quản lý nhân sự, viết báo về mảng chính trị - xã hội,….

* Xin Tiến sĩ một số gửi gắm gì đến những học sinh đang có ý định đăng ký xét tuyển vào ngành?
Chúng tôi cho rằng sự lựa chọn đăng ký xét tuyển vào Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.Hồ Chí Minh là một sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời của bạn. Đến với ngôi nhà Triết học các bạn sẽ được:

Thứ nhất, các bạn sẽ được đào tạo ở một trong những khoa cơ bản của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.Hồ Chí Minh có truyền thống và uy tín trong nghiên cứu và giảng dạy; các bạn sẽ được cung cấp một chương trình giảng dạy có chất lượng, uy tín và có tính hệ thống, liên tục từ trình độ cử nhân, đến thạc sĩ và tiến sĩ.

Thứ hai, các bạn sẽ được một đội ngũ Cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy, có sự nhiệt tình, luôn luôn quan tâm, giúp đỡ đến người học.

Thứ ba , được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam các bạn học 2 chuyên ngành Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học tại khoa Triết học sẽ được miễn hoàn toàn học phí, điều này cũng giảm bớt nỗi lo học phí cho nhiều gia đình khó khăn.

Thứ tư, do chất lượng đảm bảo nên đầu ra cho các bạn tương đối ổn định, được người sử dụng lao động đánh giá cao về trình độ chuyên môn, phương pháp làm việc, phẩm chất đạo đức và ưu tiên lựa chọn khi có nhu cầu tuyển dụng.

Chúng tôi hoan nghênh, chào đón các bạn đến với ngôi nhà chung Triết học.

Xin cảm ơn Tiến sĩ!

Chỉ tiêu và danh sách tổ hợp môn xét tuyển đại học Trường ĐH KHXH&NV năm 2017: tải tại đây

KHOA TRIẾT HỌC
Phòng A. 207, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (08) 38293828 - 144
Website: http://triethoc.hcmussh.edu.vn/

TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.