Bất kỳ một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc loại hình nào đều cần đến lực lượng nhân sự làm công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ

Đó là chia sẻ của TS. Đỗ Văn Học, Trưởng Bộ môn lưu trữ học và Quản trị văn phòng khi trang Thông tin tuyển sinh phỏng vấn các nội dung liên quan đến việc học tập, nghiên cứu và cơ hội trong tương lai của các cử nhân.

* Thưa Thầy, xin Thầy cho biết thông tin tổng quát về Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng.
Từ năm học 1995 - 1996, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã bắt đầu đào tạo cử nhân ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng (LTH - QTVP) nhằm góp phần cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực này phục vụ cho nhu cầu cả nước, trực tiếp nhất là khu vực phía Nam. Khi đó, Bộ môn LTH - QTVP là đơn vị trực thuộc Khoa Lịch sử. Từ tháng 7 năm 2013, Bộ môn LTH - QTVP trở thành Bộ môn trực thuộc Trường theo Quyết định số 872/QĐ-XHNV-TCCB ngày 02/7/2013 trên cơ sở Bộ môn LTH - QTVP thuộc khoa Lịch sử.

Hiện nay, Bộ môn có 15 cán bộ - giảng viên cơ hữu (01 PGS. TSKH, 03 TS, 04 ThS-NCS, 04 ThS và 03 học viên cao học) đông đảo giảng viên cơ hữu của Trường với 100% trình độ sau đại học. Ngoài ra, Bộ môn có mời thêm một số nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, NCKH và các hoạt động khác của Bộ môn. Đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm, uy tín và đủ năng lực đảm nhận giảng dạy toàn bộ chương trình đào tạo cho hệ Đại học chính quy, văn bằng 2, vừa làm vừa học, sau đại học và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn... thuộc lĩnh vực LTH - QTVP.

Trong nhiều năm qua, Bộ môn chú trọng đến lĩnh vực NCKH - một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt ra đối với một trường Đại học định hướng nghiên cứu. Bộ môn đã tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các cuộc Hội thảo, tọa đàm khoa học có ý nghĩa thực tiễn và khoa học. Hầu hết các cán bộ - giảng viên đều có nhiều bài đăng trên các tập san, tạp chí chuyên ngành... Bên cạnh việc tích cực tham gia, viết bài tham luận trình bày tại các hội thảo trong nước và quốc tế, cán bộ - giảng viên Bộ môn cũng đăng ký thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, soạn thảo giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo... Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không những giúp các cán bộ - giảng viên đưa kinh nghiệm thực tiễn vào các bài giảng, hỗ trợ tốt cho hoạt động giảng dạy mà còn góp thêm nhiều sáng kiến, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn của khoa học, của xã hội thông qua các kết quả của hoạt động nghiên cứu của mình. Ngoài ra, các sản phẩm của quá trình nghiên cứu này còn trở thành nguồn tư liệu tham khảo vô cùng hữu ích, các đầu sách, giáo trình phục vụ trực tiếp cho nhu cầu dạy - học ở các bậc học khác nhau của chuyên ngành LTH - QTVP.

Với 20 năm xây dựng và phát triển, hoạt động đào tạo ngành LTH - QTVP của nhà trường đã đáp ứng một phần quan trọng về nhân lực có trình độ cao về LTH - QTVP của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Từ khi thành lập (1995) đến nay, hoạt động đào tạo ngành LTH - QTVP được thực hiện trên cơ sở nhu cầu và yêu cầu của xã hội. Ngoài đào tạo các lớp hệ chính quy, Trường đã nhận được đề nghị của hầu hết các tỉnh khu vực phía Nam và đáp ứng được yêu cầu về việc đào tạo ngành LTH - QTVP cho địa phương như: Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Trà Vinh, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong 20 năm đào tạo ngành LTH - QTVP, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã và đang đào tạo hơn 4000 sinh viên ở trình độ cử nhân. Cựu sinh viên ngành LTH - QTVP đang làm việc ở các cơ quan từ trung ương đến địa phương, từ cơ quan nhà nước đến các tổ chức và doanh nghiệp trên mọi miền Tổ quốc.

* Hệ đại học ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, sinh viên sẽ học khối kiến thức gì, thưa Thầy? Đâu sẽ là điểm mạnh của cử nhân ngành này khi tham gia thị trường lao động?
Chương trình đào tạo cử nhân ngành LTH - QTVP được đăng tải và cập nhật đầy đủ tại địa chỉ website: http://luutru.hcmussh.edu.vn

Chương trình đào tạo ngành LTH - QTVP đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, có đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có sức khỏe đáp ứng với nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi trở thành sinh viên của ngành LTH - QTVP, người học sẽ được trang bị hệ thống kiến thức hoàn chỉnh theo quy định khung cấu trúc chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Quốc gia TP. HCM, gồm kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
- Kiến thức giáo dục đại cương gồm: Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ngoại ngữ, Kiến thức khoa học tự nhiên và các môn khoa học cơ bản
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm:
+ Khối kiến thức cơ sở ngành
+ Khối kiến thức chuyên ngành sâu bắt buộc
+ Khối kiến thức tự chọn

Các học phần thuộc khối giáo dục chuyên ngành, kiến thức ngoại ngữ, tin học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương dành tối thiểu 30% thời lượng cho các bài tập thực hành, tham quan, seminar.

Chương trình đào tạo ngành LTH - QTVP được thiết kế, xây dựng trên cơ sở định hướng chung của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và của Trường. Xây dựng mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra (về kiến thức, kỹ năng và thái độ) là cơ sở có tính tiên quyết để thiết kế nội dung Chương trình đào tạo.

Chương trình đào tạo ngành LTH - QTVP được xây dựng theo dạng song ngành: ngành Lưu trữ học và ngành Quản trị văn phòng. Trường thống nhất sử dụng chung mã ngành là Lưu trữ học.
Nội dung kiến thức chuyên môn sâu phân chia thành 3 nhóm sau đây:
Nhóm 1: Nhóm kiến thức lý luận và kỹ năng quản trị văn phòng;
Nhóm 2: Nhóm kiến thức lý luận và kỹ năng về văn bản, soạn thảo văn bản và công tác văn thư;
Nhóm 3: Nhóm kiến thức lý luận và kỹ năng về hoạt động lưu trữ

Ngoài ra, trong CTĐT chú ý bổ sung các môn học có tính chất bổ trợ và liên thông. CTĐT đảm bảo tính chuyên sâu về chuyên ngành nhưng rất mềm dẻo, linh hoạt liên thông với nhiều kiến thức thuộc khoa học xã hội và nhân văn.

Điểm mạnh của cử nhân ngành LTH - QTVP là có kiến thức lý luận và kỹ năng chuyên môn gắn liền với thực tiễn công việc quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên cơ sở tiến bộ khoa học - kỹ thuật và quy định của pháp luật. Nói cách khác, cử nhân LTH - QTVP hoàn toàn vững vàng khi tham gia thị trường lao động, đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

* Ngoài hoạt động học tập, sinh viên Bộ môn có thể tham gia những hoạt động ngoại khóa nào? Những hoạt động này có thể giúp ích gì cho sinh viên?
Sinh viên ngành LTH - QTVP có nhiều hoạt động ngoại khóa. Thông qua các hoạt động ngoại khóa này, sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi để dạn dĩ, tự tin hơn trong giao tiếp; cân bằng được giữa việc học tập với việc vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe và phát triển năng khiếu, sở thích của bản thân. Ngoài ra, các sân chơi học thuật cũng giúp sinh viên củng cố hoặc học thêm những kiến thức, đồng thời trau dồi thêm các kỹ năng mềm khác hữu ích cho cuộc sống. Việc tham gia các hoạt động ngoại khóa này còn giúp sinh viên xây dựng được các mối quan hệ xã hội, từng bước tiếp cận và xác định rõ hơn định hướng nghề nghiệp của mình trong tương lai.

Các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên được thường xuyên tổ chức bởi Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên từ cấp trường đến cấp Khoa/Bộ môn. Hiện tại, sinh viên Bộ môn LTH - QTVP đã thành lập được nhiều Câu lạc bộ/Đội nhóm để sinh viên có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau bên cạnh các phong trào, các chương trình do nhà trường phát động thường niên hay theo chủ đề trọng điểm:

- Câu lạc bộ Văn phòng mới: Nhiều chương trình, hoạt động, nhiều sân chơi học thuật bổ ích và hấp dẫn khác cũng được định kỳ tổ chức giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức liên quan đến phương pháp học tập tốt, chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng ngoại ngữ...

- Câu lạc bộ nghệ thuật trẻ AC & D: Sân chơi nhằm rèn luyện và phát triển khả năng ca hát, nhảy múa, diễn xuất, hội họa...cho các bạn sinh viên của Bộ môn. Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ, phát hiện, bồi dưỡng các tài năng sinh viên đáp ứng nhu cầu thưởng thức, biểu diễn và giao lưu.

- Đội Công tác xã hội: Tổ chức thực hiện các chương trình thiện nguyện, chung sức giúp đỡ cộng đồng.

- Đội Thể thao: rèn luyện và bồi dưỡng khả năng thể thao cho sinh viên, tổ chức các trận giao hữu bóng đá, bóng chuyền giữa các khóa và giao lưu với các khoa/bộ môn khác trong và ngoài trường...


Hình ảnh hoạt động của các CLB

* Một trong những hoạt động rất cần thiết và bổ ích cho sinh viên trong quá trình học tập là thực tập thực tế để có thể ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Hoạt động thực tập thực tế của sinh viên được tổ chức như thế nào?
Với đặc thù là một đơn vị đào tạo chuyên ngành vừa có tính khoa học vừa có tính nghiệp vụ cao, Bộ môn LTH - QTVP đã rất quan tâm đến hoạt động thực tập thực tế dành cho sinh viên trong quá trình tổ chức đào tạo Cử nhân.

Mục đích của việc tổ chức thực tập thực tế dành cho sinh viên ngành LTH - QTVP là nhằm gắn liền nhà trường với xã hội, lý luận với thực tiễn. Thông qua nghiên cứu khảo sát và thực hành về quản trị văn phòng và công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, sinh viên được củng cố kiến thức đã học, nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đuợc giao tại cơ quan, đơn vị công tác. Thực tập thực tế cũng giúp sinh viên rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc của người cán bộ, công chức, viên chức trong tương lai.

Thời lượng dành cho thực tập thực tế trong chương trình đào tạo cử nhân ngành LTH - QTVP là 08 tín chỉ (240 tiết thực hành); chia là 2 phần Thực tập chuyên ngành 1 (Quản trị văn phòng và công tác văn thư) và Thực tập chuyên ngành 2 (Công tác lưu trữ); mỗi phần 04 tín chỉ (120 tiết thực hành). Thực tập chuyên ngành 1 được tổ chức thực hiện đối với sinh viên kết thúc năm học thứ 3 - sau khi sinh viên đã được trang bị tương đối đầy đủ khối lượng kiến thức về Quản trị văn phòng và công tác văn thư. Thực tập chuyên ngành 2 được tổ chức thực hiện cho sinh viên năm thứ tư (học kỳ 8), sau khi sinh viên đã hoàn thành cơ bản tất cả khối kiến thức chuyên ngành sâu bắt buộc liên quan đến công tác lưu trữ. Mỗi đợt thực tập đều có kế hoạch cụ thể, rõ ràng và Đề cương chi tiết hướng dẫn thực tập. Sinh viên viết Báo cáo thực tập sau khi hoàn thành thời gian thực tập.

Mỗi đợt thực tập, sinh viên sẽ được chia thành các nhóm nhỏ dưới sự phụ trách hướng dẫn của ít nhất 01 cán bộ - giảng viên của Bộ môn. Sinh viên có thể thực tập cá nhân hoặc theo nhóm tại bất cứ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên trong việc khảo sát, tìm hiểu và trực tiếp thực hiện các khâu nghiệp vụ theo hướng dẫn của đề cương thực tập. Trong thời gian thực tập và viết báo cáo, sinh viên phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về học tập, rèn luyện của Trường; quy chế làm việc, nội quy sinh hoạt của cơ quan nơi học viên thực tập. Sinh viên cũng phải thường xuyên giữ mối liên hệ với giảng viên hướng dẫn để đợt thực tập được tiến hành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, khối lượng công việc được đề ra. Kết quả thực tập sẽ được đánh giá tổng hợp thông qua quá trình sinh viên làm việc với giảng viên hướng dẫn, qua nhận xét, đánh giá từ phía cơ quan tiếp nhận thực tập và qua sản phẩm là báo cáo thực tập của mỗi sinh viên.

Ngoài ra, trước, trong và sau thời gian tổ chức các đợt thực tập thực tế cho sinh viên, Bộ môn thường xuyên định kỳ tổ chức các đợt kiến tập, tham quan, khảo sát thực tế với sự tạo điều kiện, giúp đỡ và cộng tác tích cực từ các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương; các loại hình doanh nghiệp...


Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (Đà Lạt) hướng dẫn sinh viên năm thứ 4 tìm hiểu và học tập tại Kho lưu trữ Trung tâm

Trong những năm qua, Bộ môn đã tổ chức được nhiều chuyến kiến tập, thực tập bổ ích cho cả sinh viên và cán bộ - giảng viên Bộ môn như tham quan, học tập tại Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Lưu trữ các cấp từ Lưu trữ Quốc gia đến Lưu trữ cấp tỉnh, lưu trữ cơ quan Đảng, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn... Những chuyến đi ngắn nhưng là những cơ hội tốt để sinh viên bước đầu tiếp cận được những mô hình quản trị hiện đại, những điển hình tổ chức công tác hiệu quả, hay đơn giản là "thấy tận mắt, sờ tận tay", thấy được những gam màu khác nhau của thực tiễn. Từ đó, sinh viên học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tiễn, rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn, phát triển kỹ năng mềm và rèn luyện.

* Cử nhân LTH - QTVP sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong lĩnh vực nào và triển vọng thành công ra sao?
Sinh viên ngành LTH - QTVP không những được trang bị kiến thức lý luận và kỹ năng chuyên môn chuyên sâu mà còn được trang bị các kĩ năng mềm để thích ứng với công việc tại các môi trường làm việc khác nhau. Bên cạnh đó, nhu cầu xã hội đối với ngành học này hiện nay là rất lớn. Bất kỳ một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc loại hình nào đều cần đến lực lượng nhân sự làm công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ. Do vậy, cơ hội để phát triển sự nghiệp luôn rộng mở và "mỉm cười" với người có đủ trình độ, kỹ năng, năng động, nhạy bén và làm chủ thời cuộc.

Những vị trí công tác người học ngành LTH - QTVP có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:

- Lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận văn phòng/Chuyên viên làm việc tại văn phòng hoặc các bộ phận hành chính, tổng hợp thuộc khu vực văn phòng tại các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, các loại hình doanh nghiệp.

- Lãnh đạo hoặc phụ trách quản lý văn thư - lưu trữ/Chuyên viên văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; làm việc trong các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia; Trung tâm Lưu trữ cấp tỉnh; Lưu trữ cơ quan tất cả các bộ, ngành, các cơ quan trung ương, HĐND - UBND các cấp; tất cả các loại hình doanh nghiệp (từ các tập đoàn, tổng công ty lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ).

- Thư kí tổng hợp/Thư ký văn phòng, hoặc trợ lí hành chính cho các cấp lãnh đạo và quản lí tại văn phòng của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; các chương trình, dự án...

- Lãnh đạo/Chuyên viên ở các bộ phận khác trong khu vực văn phòng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp như: tổ chức - cán bộ; tham mưu - tổng hợp; quản trị công sở; quan hệ quốc tế; lễ tân…; Đặc biệt nếu sinh viên tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ tốt, có thể được tuyển dụng vào làm việc tại khu vực/ bộ phận văn phòng của các doanh nghiệp nước ngoài, các văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài đặt tại Việt Nam.

- Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học lên ở các bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) và trở thành cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, các nhà khoa học tại các trung tâm/ viện/cơ sở đào tạo, nghiên cứu về văn phòng và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng, đại học có đào tạo về ngành LTH - QTVP hoặc ngành lịch sử, văn hoá, thông tin...

* Xin Thầy cho biết những gởi gắm đến học sinh đang có ý định đăng học ngành LTH - QTVP trong kỳ tuyển sinh năm nay?
Cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên ngành LTH - QTVP là cánh cửa rộng mở vô cùng, triển vọng thành công trong công việc là vô cùng lớn. Chúng tôi trao cho các bạn "chìa khóa", chính các bạn là người mở cánh cửa đi đến thành công của mình. Trên con đường đó, xã hội và chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn.
Sinh viên tham quan, khảo sát công tác văn phòng tại Văn phòng Chủ tịch nước

Xin cảm ơn thầy!

Chỉ tiêu và danh sách tổ hợp môn xét tuyển đại học Trường ĐH KHXH&NV năm 2016: tải tại đây

BỘ MÔN LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Địa chỉ: Phòng A217, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3829.3828 (số nội bộ: 175)
Website: http://luutru.hcmussh.edu.vn/

TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.