Khoa Lịch sử


1.Tổng quan về ngành

Khoa Lịch sử là khoa có bề dày truyền thống của Trường Đại học Khọa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Tiền thân của Khoa Lịch sử là Ban Sử - Trường Đại học Văn Khoa, bắt đầu đào tạo khóa I từ năm 1975. Ngày 10/01/1979, khoa Lịch sử được thành lập trên cơ sở Bộ môn Sử học.

Gần 40 năm xây dựng và phát triển, Khoa Lịch sử đã và đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn, nhất là khu vực phía Nam của tổ quốc. Đồng thời, Khoa cũng là cái nôi và là bệ đỡ cho sự hình thành và phát triển của các ngành khác trong Trường như Nhân học, Quan hệ quốc tế, Lưu trữ học - Quản trị văn phòng. Đến nay (2018), Khoa đã tuyển sinh đến khóa 42 với tổng số sinh viên chính quy lên đến 4.300 sinh viên.

 

2. Mục tiêu đào tạo

 1. Mục tiêu tổng quát

  Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cá nhân và kỹ năng xã hội; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ cộng đồng, năng lực thực hành chuyên môn.

   

 2. Mục tiêu cụ thể

  +Trung thành với tổ quốc, tự hào dân tộc, có ý thức phục vụ xã hội, tâm huyết với công việc, trách nhiệm nghề nghiệp; tự tin, khiêm tốn, cầu tiến.

  +Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về lý luận chính trị, phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp luận sử học mác xít và phương pháp nghiên cứu lịch sử.

  + Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, lịch sử Đảng CSVN, khảo cổ học và một số lĩnh vực khác (văn hóa, tư tưởng, giáo dục, ngoại giao)

  +Có khả năng phân tích, đánh giá những vấn đề lịch sử; thực hiện quy trình nghiên cứu đề tài lịch sử; giảng dạy lịch sử/ giảng dạy Đường lối cách mạng của Đảng và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam/ năng lực, kỹ năng, phương pháp nghiên cứu và giảng dạy khảo cổ học.

  +Có kỹ năng tổ chức, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp; thích ứng với nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội.

  +Có kiến thức cơ bản về tin học văn phòng, ngoại ngữ.

   

 1. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

- Nghiên cứu ở các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn ở Trung ương hay địa phương;

- Giảng dạy lịch sử ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trường nghiệp vụ;

- Nghiên cứu tổng hợp, biên tập chuyên đề, chuyên viên chuyên trách trong các cơ quan khoa giáo, công tác tuyên văn của lực lượng vũ trang, công an, biên tập hay phóng viên báo chí, đài phát thanh, truyền hình, xuất bản ở Trung ương và địa phương.

- Nghiên cứu và giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng/ Làm việc trong các Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo ở Trung ương và địa phương/ Làm việc trong các cơ quan Trung ương và địa phương có hoạt động liên quan đến các chuyên ngành lịch sử Đảng (nghiên cứu, tổng hợp; tuyên giáo,…).

- Công tác đối ngoại: cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, công tác trong các bộ phận đối ngoại của các cơ quan, cơ quan truyền thông, công ty du lịch…

Công tác tại các viện nghiên cứu khảo cổ học, viện bảo tàng, trung tâm di sản, ban quản lý di tích, trung tâm văn hóa ở địa phương/cơ quan quản lý văn hóa, cơ quan an ninh/ Giảng dạy về khảo cổ học, văn hóa cổ ở các trường đại học, cao đẳng, viện bảo tàng trong cả nước.

                                                                                           

4. Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.

 

5. Chuẩn đầu ra

5.1. Kiến thức

- Khối kiến thức chung: Nắm vững, vận dụng căn bản lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững kiến thức nền tảng về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá tư tưởng.

- Khối kiến thức cơ sở ngành: Nắm vững, vận dụng tốt lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của khoa học lịch sử; phân tích, đánh giá những vấn đề/sự kiện lịch sử thuộc lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, lịch sử ĐCSVN, khảo cổ học.

- Khối kiến thức chuyên ngành: Nắm vững, vận dụng thành thạo kiến thức chuyên sâu về lịch sử Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử thế giới, khảo cổ học.

- Khối kiến thức liên ngành: Hiểu biết hệ thống về lịch sử khu vực, về toàn cầu hóa, hội nhập văn hóa quốc tế,…

 

 1. Kỹ năng

Kỹ năng nghề nghiệp

- Nắm vững quy trình nghiên cứu những vấn đề lịch sử (sưu tầm, xử lý tư liệu, đánh giá, chọn lọc sự kiện,biên soạn lịch sử);

- Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề: Hình thành, phát triển kỹ năng phản biện những vấn đề lịch sử xã hội;

- Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức: có kỹ năng phân tích, tổng hợp, lý giải những vấn đề khoa học và thực tiễn;

- Có khả năng vận dụng kiến thức lịch sử vào giải quyết các vấn đề thực tiễn công tác.

 

Kỹ năng mềm

- Sử dụng được ngoại ngữ, thành thạo tin học văn phòng cơ bản;

- Có kỹ năng tổ chức, quản lý, lãnh đạo, làm việc nhóm;

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình;

- Có kỹ năng tự học, quản lý thời gian và tự chủ bản thân.

 

5.3. Phẩm chất đạo đức

+Phẩm chất đạo đức: Có tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân; ứng xử trung thực, dũng cảm vì lương tri, lẽ phải và sự công bằng.

+Trách nhiệm nghề nghiệp: Sẵn sàng theo đuổi đam mê nghề nghiệp; hình thành ý thức học để chung sống và hòa hợp những nền văn hóa khác nhau, xây dựng tác phong làm việc khoa học; ý thức học hỏi cầu tiến; quan tâm sâu sắc đến trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

+Thái độ phục vụ: Phục vụ xã hội vì mục tiêu nhân văn và phát triển, ứng xử phù hợp với di sản cổ; có ý thức trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hoá dân tộc,..

 

6. Chương trình đào tạo

6.1. Khối kiến thức đại cương

6.1.1.Kiến thức đại cương bắt buộc

-Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

-Đường lối cách mạng của ĐCSVN

-Tư tưởng Hồ Chí Minh

-Môi trường và phát triển

-Pháp luật đại cương

-Cơ sở văn hoá Việt Nam

-Xã hội học đại cương

-Phương pháp nghiên cứu khoa học

-Thực hành văn bản tiếng Việt

6.1.2.Kiến thức đại cương tự chọn

- Nhân học đại cương

- Thống kê cho khoa học xã hội

- Logic học đại cương

- Chính trị học đại cương

- Kinh tế học đại cương

- Tâm lý học đại cương

- Hán văn cơ bản

- Chữ Nôm

- Kỹ năng mềm

 

6.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

6.2.1. Kiến thức cơ sở ngành Lịch sử

- Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại

-Lịch sử Việt Nam cận đại

-Lịch sử Việt Nam hiện đại

-Lịch sử thế giới cổ - trung đại

-Lịch sử thế giới cận đại

-Lịch sử thế giới hiện đại

-Phương pháp luận sử học

-Cơ sở Bảo tàng học

-Cơ sở Khảo cổ học

-Lưu trữ học đại cương

-Sử liệu học

- Nhập môn quan hệ quốc tế

6.2.2. Kiến thức chuyên ngành:

6.2.2.1. Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành bắt buộc

Các nền văn hóa tiền sử và sở sử ở các tỉnh phía Nam Việt Nam

-Những vấn đề lịch sử văn hóa triều Nguyễn (1802-1884)

-Những cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam

-Lịch sử kinh tế Việt Nam

-Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

-Lịch sử giáo dục Việt Nam

-Lịch sử ngoại giao Việt Nam

-Làng xã Việt Nam – truyền thống và hiện đại

-Phân hóa xã hội và sự hình thành các giai cấp mới ở Việt Nam thế kỷ XX

-Phương pháp nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương, lịch sử ngành nghề

-Thực tập chuyên ngành 1

-Thực tập chuyên ngành 2

Chuyên ngành tự chọn (tối thiểu 29 tín chỉ)

Phong trào yêu nước kháng Pháp và hoạt động của các đảng phái chính trị ở Việt Nam thời Pháp thuộc

-Biển Đông - Những vấn đề lịch sử và tranh chấp chủ quyền

-Chính sách đối ngoại Việt Nam từ năm 1975 – nay

-Công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam

-Lịch sử đấu tranh, xây dựng và bảo vệ nền hòa bình Việt Nam

-Lịch sử tư tưởng Việt Nam

-Đặc điểm chiến tranh cách mạng VN (1945 - 1975)

-Đặc điểm kinh tế - xã hội vùng đất Nam Bộ (thế kỷ XVI – nửa đầu XIX)

-Vấn đề ruộng đất ở Nam bộ thời hiện đại

-Địa lý học lịch sử Việt Nam

-Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử

-Phong trào nông dân Việt Nam trong Lịch sử

-Sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX

-Văn hóa Đông Nam Á với tiến trình phát triển ASEAN từ hiệp hội đến cộng đồng

-Khóa luận tốt nghiệp

-Chính sách dân tộc của Đảng CSVN

-Chính sách tôn giáo của Đảng CSVN

-Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh

-Các hệ thống chính trị - xã hội thế giới hiện đại

-Khảo cổ học Óc Eo và Phù Nam

-Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (từ 1917 đến nay)

-Lịch sử và nghiệp vụ báo chí

-Những vấn đề Gia phả học

-Toàn cầu hóa

-Hán – Nôm chuyên ngành Sử - 1

-Hán – Nôm chuyên ngành Sử - 2

 Xem chi tiết tại đây

6.2.2.2. Chuyên ngành Lịch sử thế giới

Chuyên ngành bắt buộc

- Lịch sử các hình thái kinh tế xã hội ở châu Á

-Toàn cầu hóa

-Các hệ thống chính trị - xã hội thế giới hiện đại

-Phong trào giải phóng dân tộc và một số vấn đề kinh tế - xã hội của các nước Á, Phi, Mỹ-Latinh ngày nay

-Phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cận - hiện đại

-Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (từ 1917 đến nay)

-Quan hệ kinh tế quốc tế

-Chiến lược của các cường quốc (Mỹ, Nga, Nhật, Trung Quốc) ở châu Á-TBD

-Lịch sử Đông Nam Á

-Quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia

-Thực tập chuyên ngành 1

-Thực tập chuyên ngành 2

Chuyên ngành tự chọn (tối thiểu 25 tín chỉ)

-Phương pháp nghiên cứu tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin

-Nhập môn Khu vực học

-Công pháp quốc tế

-Chủ nghĩa khủng bố quốc tế hiện đại: những vấn đề cơ bản

-Xung đột tộc người - dân tộc và tôn giáo trên thế giới hiện nay

-Những vấn đề chạy đua vũ trang và giải trừ quân bị trên thế giới (từ sau 1945)

-Biển Đông: lịch sử vấn đề tranh chấp và xác lập chủ quyền

-Lịch sử Liên hiệp châu Âu (EU)

-Lịch sử Trung Quốc

-Lịch sử Nga

-Lịch sử  Mỹ

-Lịch sử Nhật Bản

-Lịch  sử Ấn Độ

-Lịch sử Hàn Quốc

-Lịch sử Lào, Campuchia

-Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á (từ 1945 – nay)

-Quan hệ quốc tế ở Đông Bắc Á

-Quan hệ quốc tế ở Trung Đông (từ 1945 – nay)

-Văn hóa Đông Nam Á với tiến trình phát triển ASEAN từ hiệp hội đến cộng đồng

-Các tôn giáo lớn trên thế giới ở Việt Nam

-Khảo cổ học Óc Eo và Phù Nam

-Khảo cổ học biển - đảo Việt Nam

-Những cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam

-Chiến tranh bảo vệ biên giới và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo từ năm 1975 đến nay

-Công cuộc cải tổ- cải cách ở một số nước XHCN và công cuộc đổi mới ở Việt Nam

-Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

-Lịch sử ngoại giao Việt Nam

-Lịch sử quan hệ Việt - Mỹ

-Anh văn chuyên ngành

-Nhập môn Quan hệ công chúng

-Nghiệp vụ ngoại giao

-Lịch sử và nghiệp vụ báo chí

-Khóa luận tốt nghiệp

 Xem chi tiết tại đây

6.2.2.3. Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên ngành bắt buộc

-Lịch sử ĐCSVN 1930-1945

-Lịch sử ĐCSVN 1945-1975

-Lịch sử ĐCSVN từ 1975 đến nay

-Lịch sử xây dựng ĐCSVN

-Chính sách đại đoàn kết dân tộc của ĐCSVN

-Đường lối đối ngoại của ĐCSVN

-ĐCSVN lãnh đạo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

-ĐCSVN lãnh đạo phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

-ĐCSVN lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị

-ĐCSVN lãnh đạo công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

-Sự phát triển tư duy lý luận của ĐCSVN trong thời kỳ đổi mới

-Phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử ĐCSVN

-Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

-Thực tập chuyên ngành 2

Chuyên ngành tự chọn (tối thiểu 25 tín chỉ)

Phương pháp nghiên cứu tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lênin

-Phương pháp nghiên cứu Văn kiện ĐCSVN

-Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của ĐCSVN

-Chính sách tôn giáo của ĐCSVN

-Chính sách dân tộc của ĐCSVN

-Chiến tranh bảo vệ biên giới và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo từ năm 1975 đến nay

-Đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự của ĐCSVN

-Căn cứ địa ở chiến trường Nam bộ 1954-1975

-Phong trào đấu tranh ở các đô thị miền Nam 1954-1975

-Đường Hồ Chí Minh với cách mạng miền Nam 1959-1975    

-Cải tổ, cải cách ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

-Phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cận - hiện đại

-ĐCSVN vận dụng và phát triển tư tưởng HCM trong công cuộc đổi mới

-Phong trào yêu nước kháng Pháp và hoạt động của các đảng phái chính trị ở Việt Nam thời Pháp thuộc

-Toàn cầu hóa

-Các hệ thống chính trị - xã hội thế giới hiện đại

-Chiến lược của các cường quốc (Mỹ, Nga, Nhật, Trung Quốc) ở châu Á – TBD

-Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (từ 1917 đến nay)

-Thời đại và những vấn đề cơ bản của thời đại ngày nay

-Xung đột tộc người, dân tộc và tôn giáo trên thế giới hiện nay

-Chính trị học đại cương

-Khóa luận tốt nghiệp

 Xem chi tiết tại đây

6.2.2.4. Chuyên ngành Khảo cổ học

Chuyên ngành bắt buộc

Khảo cổ học thời đại đồ Đá

-Khảo cổ học thời đại kim khí

-Các nền văn hóa tiền sử và sơ sử ở các tỉnh phía Nam Việt Nam

-Khảo cổ học Đông Nam Á

-Khảo cổ học Champa

-Khảo cổ học Óc Eo và Phù Nam

-Các phương pháp nghiên cứu khảo cổ học

-Khảo cổ học lịch sử Việt Nam

-Gốm sứ học và gốm sứ Việt Nam

-Thực tập chuyên ngành 1

-Thực tập chuyên ngành 2

Chuyên ngành tự chọn (tối thiểu 31 tín chỉ)

-Các nền văn hóa tiền sử và sơ sử ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam

-Điền dã khảo cổ học

-Khảo cổ học Việt Nam ngày nay

-Kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam

-Phương pháp nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương, lịch sử ngành nghề

-Những thành tựu Khảo cổ học về nguồn gốc loài người

-Nhân chủng học

-Khảo cổ học Trung Quốc

-Khảo cổ học Ấn Độ

-Khảo cổ học tín ngưỡng tôn giáo

-Tiền cổ học

-Địa chất kỷ thứ tư

-Lịch sử khảo cổ học thế giới

-Vẽ kỹ thuật

-Ứng dụng toán và tin học trong khảo cổ học

-Khảo cổ học biển - đảo Việt Nam

-Cổ vật học - Quản lý cổ vật

-Địa lý học lịch sử Việt Nam

-Luật di sản văn hóa Việt Nam

- Những vấn đề Gia phả học

- Lịch sử các hình thái kinh tế xã hội ở châu Á 

- Lịch sử Đông Nam Á

-Khóa luận tốt nghiệp

 Xem chi tiết tại đây

7. Liên hệ:

Khoa Lịch sử

Phòng A218, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028. 38293828 - số nội bộ 133

- Website: http://lichsu.hcmussh.edu.vn    Email: lichsu@hcmussh.edu.vn

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.