Khoa Hàn Quốc học

1.Tổng quan về ngành:

Tháng 6/1994, chỉ một năm rưỡi sau khi quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc được thiết lập, Trường ĐH Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, tiền thân của Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG Tp.HCM đã mở đào tạo ngành Hàn Quốc học thuộc Khoa Đông phương học (Faculty of Oriental Studies).  

Tháng 3 năm 2010, ngay sau khi quan hệ hai nước nâng lên tầm Đối tác hợp tác chiến lược (2009), Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG Tp.HCM đã tách BM Hàn Quốc học ra khỏi Khoa Đông Phương học, thành lập BM trực thuộc trường. Năm 2010 cũng là năm đầu tiên mở mã số Hàn Quốc học trong danh mục các ngành tuyển sinh Đại học và Cao đẳng ở Việt Nam.

Ngày 20 tháng 1 năm 2015, PGS.TS. Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia Tp. HCM ký Quyết định thành lập Khoa Hàn Quốc học trên cơ sở nâng cấp BM Hàn Quốc học.

Khoa Hàn Quốc học Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG Tp.HCM là khoa đào tạo Hàn Quốc học theo đúng định hướng Khu vực học (Area Studies) đầu tiên ở một trường Đại học uy tín cấp quốc gia của khu vực Đông Nam Á bao gồm 3 bộ môn: ngữ văn Hàn, lịch sử văn hóa xã hội Hàn Quốc và kinh tế chính trị ngoại giao Hàn Quốc.

Đội ngũ giảng viên Khoa Hàn Quốc học: gồm 1 Phó giáo sư tiến sĩ, 3 tiến sĩ, và 18 thạc sĩ được đào tạo tại những trường đại học danh tiến tại Hàn Quốc.

 

2. Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, có thể làm việc tại các cơ quan , doanh nghiệp liên quan đến Hàn Quốc.

- Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng nghiên cứu, làm việc tại các cơ quan nghiên cứu và cơ sở đào tạo liên quan đến Hàn Quốc.

- Đào tạo nguồn nhân lực đầu vào cho bậc đào tạo sau đại học về Hàn Quốc học.

3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Khoa Hàn Quốc học có thể làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, các cơ quan đào tạo liên quan đến Hàn Quốc học.

4. Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.

 

5. Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra mới nhất của CTĐT ngành Hàn Quốc học được xây dựng/điều chỉnh liên quan đến kiến thưc, kỹ năng, phẩm chất/ thái độ cần thiết cho một công dân toàn cầu của thế kỷ XXI  có khả năng hội nhập bao gồm:

Kết quả học tập dự kiến của CTĐT

CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

(CN GIÁO DỤC TIẾNG HÀN)

CHUYÊN NGÀNH 2

(CN VĂN HÓA XÃ HỘI HQ)

CHUYÊN NGÀNH 3

(CN KINH TẾ CHÍNH TRỊ NGOẠI GIAO)

 

KIẾN THỨC

PLO1.1. Có khả năng đạt được kiến thức nền tảng và thực tiễn về ngành HQH

 

PLO1.2. Có khả năng vận ngoại ngữ và phương pháp nghiên cứu thích hợp trong chuyên ngành Giảng dạy tiếng Hàn

 

 

PLO1.3.Có khả năng sáng tạo ra ý tưởng mới trong việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Hàn dựa trên việc vận dụng kiến thức cơ bản đã học.

PLO2.1.Có khả năng đạt được kiến thức nền tảng và thực tiễn về ngành HQH.

 

PLO2.2. Có khả năng vận ngoại ngữ và phương pháp nghiên cứu thích hợp trong chuyên ngành Văn hóa Xã hội HQ

 

 

PLO2.3.Có khả năng sáng tạo ra ý tưởng mới trong việc nghiên cứu và thực hiện dự án liên quan đến chuyên ngành Văn hóa xã hội Hàn Quốcdựa trên việc vận dụng kiến thức cơ bản đã học.

PLO3.1.Có khả năng đạt được kiến thức nền tảng và thực tiễn về ngành HQH.

 

PLO3.2. Có khả năng vận ngoại ngữ và phương pháp nghiên cứu thích hợp trong chuyên ngành Kinh tế Chính trị Ngoại giao HQ.

 

PLO3.3. Có khả năng sáng tạo ra ý tưởng mới trong việc nghiên cứu và thực hiện dự án liên quan đến chuyên ngành Kinh tế chính trị ngoại giao Hàn Quốc dựa trên việc vận dụng kiến thức cơ bản đã học.

 

KỸ NĂNG

Kỹ năng cơ bản / chuyên môn

PLO1.4. Có khả năng diễn đạt, tranh luận và giao tiếp về các vấn đề chuyên môn một cách rõ ràng, mạch lạc và khoa học.

 

 

PLO1.5. Có khả năng giảng dạy tiếng Hàn

 

 

 

 

 

PLO1.6. Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc giảng dạy tiếng Hàn bằng cách áp dụng các phương pháp tiếp cận khoa học có liên quan.

 

Kỹ năng cơ bản / chuyên môn

PLO2.4. Có khả năng diễn đạt, tranh luận và giao tiếp bằng lời nói về các vấn đề chuyên môn một cách rõ ràng, mạch lạc và khoa học.

 

 

PLO2.5. Có khả năng nghiên cứu và tham gia thực hiện các dự án liên quan đến Văn hóa xã hội Hàn Quốc.

 

 

PLO2.6. Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành Văn hóa Xã hội Hàn Quốc bằng cách áp dụng các phương pháp tiếp cận khoa học có liên quan.

Kỹ năng cơ bản / chuyên môn

PLO3.4. Có khả năng diễn đạt, tranh luận và giao tiếp bằng lời nói về các vấn đề chuyên môn một cách rõ ràng, mạch lạc và khoa học.

 

PLO3.5. Có khả năng nghiên cứu và tham gia thực hiện các dự án liên quan đến Kinh tế chính trị ngoại giao Hàn Quốc.

 

PLO3.6. Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành kinh tế chính trị ngoại giao Hàn Quốc bằng cách áp dụng các phương pháp tiếp cận khoa học có liên quan.

 

Kỹ năng mềm / chung

 

PLO1.7. Có khả năng làm việc nhóm.

 

 

PLO1.8. Có khả năng giao tiếp liên văn hóa

 

PLO1.9. Có kỹ năng cần thiết cho việc học tập suốt đời: tư duy độc lập, quản lý thời gian hiệu quả, tận dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau.

 

 

Kỹ năng mềm / chung

 

PLO2.7. Có khả năng làm việc nhóm.

 

 

PLO2.8. Có khả năng giao tiếp liên văn hóa

 

PLO1.9. Có kỹ năng cần thiết cho việc học tập suốt đời: tư duy độc lập, quản lý thời gian hiệu quả, tận dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau.

Kỹ năng mềm / chung

 

PLO3.7. Có khả năng làm việc nhóm.

 

PLO3.8. Có khả năng giao tiếp liên văn hóa

 

PLO1.9. Có kỹ năng cần thiết cho việc học tập suốt đời: tư duy độc lập, quản lý thời gian hiệu quả, tận dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau.

 

THÁI ĐỘ

PLO1.10. Có khả năng áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

 

PLO1.11. Có khả năng thể hiện thái độ đúng đắn trong việc tiếp nhận phản biện và ý kiến trái chiều.

PLO2.10. Có khả năng áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

 

PLO2.11. Có khả năng thể hiện thái độ đúng đắn trong việc tiếp nhận phản biện và ý kiến trái chiều.

PLO3.10. Có khả năng áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

 

PLO3.11. Có khả năng thể hiện thái độ đúng đắn trong việc tiếp nhận phản biện và ý kiến trái chiều.

 

 

6. Chương trình đào tạo: tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Liên hệ:

Khoa Hàn Quốc học

Phòng C202, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028. 38293828 - số nội bộ 153

- Website: http://www.hanquochoc.edu.vn

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.