Khoa Ngữ văn Pháp

 

1.Tổng quan về ngành

Khoa Ngữ văn Pháp có lịch sử phát triển 60 năm, là 1 trong 7 khoa lâu đời nhất của trường, với tiền thân là Ban Pháp văn, một trong những ban ra đời sớm nhất của Đại học Văn Khoa, thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Tháng 4 năm 1977, Ban Pháp văn phát triển thành Bộ môn Pháp chuyên ngành của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Tổng hợp TP.HCM, sau đó phát triển thành Khoa Ngữ văn Pháp. Kể từ ngày 30/3/1996 cho đến nay, Khoa Ngữ văn Pháp thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đội ngũ Ban giảng huấn cơ hữu của Khoa luôn có sự kế thừa và ổn định, đồng thời phát triển mạnh mẽ về mặt tri thức. Trải qua quá trình hoạt động dài, Khoa Ngữ văn Pháp có những bước phát triển vượt bậc cả về đội ngũ giảng viên cơ hữu, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và các quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế minh chứng cho một sự phát triển đầy tiềm năng. Hiện nay Khoa Ngữ văn Pháp có 9tiến sĩ, 4 thạc sĩ trên tổng số 17 cán bộ giảng viên (100% tiến sĩ được đào tạo tại Cộng hòa Pháp) chuyên ngành Khoa học Ngôn ngữ, Văn học, Giảng dạy Văn học, Văn hóa, Văn Minh, Lịch sử Pháp, …. Được tiếp cận với những nền giáo dục hàng đầu thế giới về nghiên cứu và đào tạo như tại các trường Đại học danh tiếng như: Đại học Sorbonne Nouvelle Paris 3, Đại học Grenoble, Đại học Toulouse, Đại học Versailles, Đại học Rouen, Đại học Picardie...

 

2. Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu đào tạo gắn với tính chất phổ quát của giáo dục đại học, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo cho sinh viên các yếu tố văn hóa và tri thức cho phép thể hiện phẩm chất nhân văn.

- Mục tiêu cụ thể của ngành học là khai triển các khía cạnh khác nhau của ngôn ngữ Pháp và văn học Pháp. Chương trình đào tạo nhất thiết phải đáp ứng những yêu cầu về hiểu biết và kỹ năng sử dụng tiếng Pháp. Sinh viên phải biết phân tích các hiện tượng ngôn ngữ Pháp và phân tích các văn bản văn học.

- Giúp sinh viên tiếp cận các phương pháp học các kỹ năng tiếng, phương pháp dịch thuật, nắm bắt được những khái niệm ngôn ngữ học, văn học, văn hóa ở mức độ chuyên sâu.

- Cung cấp cho sinh viên những lý thuyết khác nhau trong nghiên cứu ngôn ngữ và nghiên cứu văn học.

- Giúp sinh viên hình thành tinh thần tự chủ, năng lực tư duy phản biện và phê bình, liên quan đến lĩnh vực phát triển tri thức ngôn ngữ, trào lưu tư tưởng văn học-nghệ thuật.

- Tạo cho sinh viên một môi trường mang tính học thuật và một không gian tương tác tự do và bình đẳng, nhằm phát triển các năng lực nhận thức và các kỹ năng xã hội, nghề nghiệp và nhân phẩm. 

 

3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

3.1. Cơ hội học lên cao hơn:
Sinh viên tốt nghiệp có thể đăng ký học sau đại học trong nước (chương trình đào tạo sau đại học trình độ Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Pháp tại trường) hoặc ngoài nước, chương trình thạc sĩ chuyên ngành ngữ văn Pháp, ngữ văn, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ học so sánh hoặc liên quan đến các lĩnh vực giảng dạy tiếng Pháp, nghề nghiên cứu, biên tập, văn hóa và di sản văn hóa, truyền thông, kịch nghệ.

 

3.2. Vị trí việc làm:

Giảng dạy: Người tốt nghiệp có thể làm việc trong môi trường đào tạo bằng công việc giảng dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ tại các trường trung học, các trung tâm ngoại ngữ hoặc các cơ sở đào tạo ngoại ngữ.

Xuất bản-dịch văn học: Người tốt nghiệp có thể làm việc trong hệ thống xuất bản, gồm nhà xuất bản, nhà sách, các cơ quan văn hóa sách, đặc biệt liên quan đến các xuất bản phẩm Pháp ngữ.

Văn hóa và di sản: Người tốt nghiệp có thể làm việc như một đại diện, nhân viên giới thiệu hay hướng dẫn viên di sản văn hóa, trong các viện bảo tàng hoặc các trung tâm văn hóa, nhân viên thư viện, nhân viên thu thập tài liệu, vv.

Truyền thông-Báo chí: Người tốt nghiệp tham gia vào các lĩnh vực báo chí và truyền thông với tư cách là biên tập viên các mảng văn hóa thế giới.

Biên/phiên dịch: Người tốt nghiệp có khả năng làm việc như một biên dịch viên các tài liệu viết, hoặc như một phiên dịch viên cho các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường

Du lịch: Người tốt nghiệp có thể làm việc như một hướng dẫn viên du lịch tiếng Pháp (học thêm và hoàn thành khóa nghiệp vụ hướng dẫn du lịch), hoặc làm việc như một nhân viên trong một công ty du lịch, tham gia tổ chức các tour du lịch.

Văn phòng/đối ngoại: Người tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các văn phòng của các công ty nước ngoài hoặc liên doanh, đặc biệt có sử dụng tiếng Pháp, liên quan đến các công việc đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu, giao dịch, kí kết theo dõi hợp đồng, vv.

4. Hình thức và thời gian đào tạo

- Chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.


5. Chuẩn đầu ra

5.1 Về trình độ kiến thức :

* Kiến thức chung

- Tiếp cận với những kiến thức cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn: lĩnh hội kiến thức tổng quát về các giá trị trị đạo đức, pháp luật, ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam, như những nền tảng xây dựng con người nhân văn.

- Người học có khả năng sử dụng ngoại ngữ hai ở mức độ giao tiếp thường nhật.

 

* Kiến thức cơ sở ngành:

- Có khả năng giao tiếp thuần thục và chuẩn xác tiếng Pháp (nghe, nói, đọc, viết); nắm vững kiến thức ngôn ngữ và văn hóa để xử lý các tài liệu biên dịch và các diễn ngôn phiên dịch.


* Kiến thức chuyên ngành:

- Hiểu và vận dụng các khái niệm, lý thuyết, phương pháp về ngữ âm học, cú pháp học, ngữ nghĩa học, hình thái học và ngữ dụng học, để phân tích văn bản và đánh giá mối tương quan giữa ngôn ngữ và đời sống xã hội.

- Trình bày được các thể loại văn học, các trào lưu văn học, phương pháp phê bình văn học; phân tích tác phẩm theo một lý thuyết tiếp cận cụ thể, phân tích đánh giá giá trị tư tưởng của các tác giả tiêu biểu của từng trào lưu văn học.

- Hiểu khái quát lý thuyết biên phiên dịch và ứng dụng vào các tình huống nghề nghiệp cụ thể kể cả dịch các tác phẩm văn học đơn giản.

- Khái quát được lịch sử văn minh Pháp, phân tích và đánh giá được các khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội, đời sống kinh tế-chính trị Pháp; xác định được vị trí của nước Pháp trên thế giới và các vấn đề giao thoa văn hóa Pháp-Việt.

 

5.2 Về năng lực nhận thức và tư duy

- Có kỹ năng chuyên môn-nghề nghiệp và kỹ năng mềm


5.3 Về phẩm chất nhân văn

- Sinh viên được đào tạo trở thành một công dân theo tinh thần nhân văn hiện đại.

 

6. Chương trình đào tạo

Nhằm thuận tiện hơn cho việc định hướng và chọn lựa ngành học trong đợt tuyển sinh 2020, Khoa Ngữ văn Pháp thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM gửi đến quý phụ huynh cũng như các em học sinh quan tâm đến ngành Ngôn ngữ Pháp thông tin chi tiết liên quan đến chương trình đào tạo toàn trong 4 năm tại Khoa.

- Sinh viên ngành Ngữ Văn Pháp theo học chương trình đào tạo được tổ chức theo một lộ trình hợp lý từ căn bản đến những kiến thức chuyên sâu. 

Xem thêm tại đây

 

6.1 Khối kiến thức đại cương thuộc CTĐT đại học

- Các môn học đại cương tập trung vào kiến thức cơ bản về triết học, văn hoá, ngôn ngữ, pháp luật Việt Nam, nhằm giáo dục về bản sắc Việt Nam, đồng thời trang bị cho sinh viên những phương tiện giúp thích ứng với môi trường xã hội khác nhau và môi trường nghề nghiệp đa dạng.

 

6.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp thuộc CTĐT đại học bao gồm các môn học

- Các học phần giáo dục chuyên ngành trong chương trình đào tạo gồm ba phần cơ bản : đào tạo kỹ năng tiếng Pháp, Ngôn ngữ học Pháp và Văn học-Văn hóa Pháp. Ba lĩnh vực phân môn chính này sẽ được giảng dạy với sự bổ trợ của những học phần khác trong lĩnh vực văn minh, văn hóa, nghệ thuật, dịch thuật... với những môn học như:

 

* Kỹ năng tiếng Pháp: Nghe - Nói - Đọc - Viết

- Ngôn Ngữ:  Phonétique (Ngữ âm), Sémantique (Ngữ nghĩa), Pragmatique (Ngữ dụng), Syntaxe (Cú pháp), Morphologie (Hình thái học), Grammaire (Ngữ pháp Tiếng Pháp), Le français des communications professionnelles (Tiếng Pháp văn phòng), .

- Dịch thuật:  Interprétation (Phiên dịch), Traduction (Biên dịch), Théorie de la traduction (Lý thuyết biên dịch), Théorie de l’interprétation (Lý thuyết phiên dịch), Le français des affaires (Tiếng Pháp thương mại), Le français du tourisme (Tiếng Pháp du lịch), …

- Văn học Pháp: Littérature française – Roman (Tiểu thuyết Pháp) – Théâtre (Kịch Pháp) – Poésie (Thơ Pháp), Littérature francophone et comparée (Văn học Pháp ngữ và so sánh), Les genres littéraires (Thể loại văn học), Traduction littéraire (Dịch văn học), …

- Văn hóa-Văn minh Pháp: Histoire et Géo françaises (Đại cương về nước Pháp), Vie socio-culturelle française (Đời sống văn hoá-xã hội Pháp), Vie éco-politique française (Đời sống kinh tế chính trị Pháp), Vie artistique française (Đời sống nghệ thuật Pháp), Communication interculturelle (Giao tiếp liên văn hoá), …

- Thực tập: Stage

* Cấu trúc chương trình đào tạo ứng với một tiến trình hợp lý: Trang bị những kỹ năng tiếng trong giai đoạn hai năm đầu, đồng thời mở ra một triển vọng chuyên sâu về kiến thức ngôn ngữ học, giúp sinh viên hiểu phương thức vận hành của một ngôn ngữ, và nhận biết các hiện tượng của ngôn ngữ Pháp, từ đó tạo nền tảng cơ bản cho nghiên cứu văn học. Các môn văn học, bên cạnh chức năng hình thành nhãn quan thẩm mỹ, sẽ có vai trò dẫn dắt sinh viên đến những chiều kích nhân văn hiện đại.

 

7. Liên hệ:

Khoa Ngữ văn Pháp.

- Phòng 603-602 Nhà Điều hành Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM (Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh)

- Điện thoại: 028.38293828- số nội bộ 141

- Website: nguvanphap.hcmussh.edu.vn    Email: nguvanphap@hcmussh.edu.vn   


PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.