Trang Tư vấn tuyển sinh - Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc Gia TP.HCM *** Địa chỉ: Phòng A.107, Trường ĐHKHXH&NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM *** Điện thoại: (+84)(08) 38293828 - Số máy nội bộ: 199 *** Email: oce@hcmussh.edu.vn

Lưu trữ học – Quản trị văn phòng: Ngành học 2 trong 1

Nhằm giúp các bạn học sinh có thể hiểu rõ hơn về bộ môn “Lưu trữ học – Quản trị văn phòng” của trường ĐHKHXH&NV, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. Đỗ Văn Học – trưởng Bộ môn – về ngành học cũng như cơ hội việc làm sau khi ra trường dành cho sinh viên.

 Xin chào TS. Đỗ Văn Học! Trước tiên, thầy có thể giới thiệu cho các bạn học sinh biết rõ hơn về lịch sử hình thành của Bộ môn?

Bộ môn “Lưu trữ học – Quản trị văn phòng” được thành lập năm 2000 - là Bộ môn trực thuộc Khoa Lịch sử. Khoa có nhiệm vụ đào tạo 02 ngành khoa học là Lịch sử và ngành Lưu trữ học.

Tháng 7/2013, Nhà trường quyết định tách Bộ môn từ Khoa Lịch sử và trở thành Bộ môn trực thuộc Trường. Điều này có nghĩa hoạt động của Bộ môn tương đương như một Khoa.

Cũng trong năm 2013, trường và Bộ môn nhận quyết định đào tạo bậc cao học ngành Lưu trữ học.

Trong năm 2017 Bộ môn sẽ trình trường và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Đề án thành lập Khoa - đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ, liên tục của ngành đạo tạo Lưu trữ học - Quản trị văn phòng ở khu vực phía Nam hiện nay.

 

Để bộ môn phát triển như hiện nay thì đội ngũ giảng viên nắm vai trò rất quan trọng. Thầy có thể giới thiệu rõ hơn về đội ngũ giảng viên của bộ môn mình? 


Đội ngũ giảng viên, chuyên viên của Bộ môn hiện nay hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đào tạo của ngành “Lưu trữ học - Quản trị văn phòng” ở cả hai bậc đại học và sau đại học. Trong đó, có 01 PGS. TSKH, 07 tiến sĩ, 08 thạc sĩ, 01 cử nhân là chuyên viên phục vụ đào tạo; một số giảng viên được đào tạo ở nước ngoài; một số học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, làm việc ở Lưu trữ Quốc gia hoặc doanh nghiệp nước ngoài,... Những yếu tố đó đã làm cho đội ngũ giảng viên của Bộ môn không chỉ có trình độ chuyên môn sâu mà còn đã được học tập, làm việc từ các cơ sở đào tạo, các lưu trữ lịch sử trong và ngoài nước khác nhau tạo nên sự phong phú, đa dạng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng.

Ngoài ra, trực tiếp giảng dạy chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng còn phải nói tới là nhiều phó giáo sư, tiến sĩ là giảng viên cơ hữu của Trường đang làm việc tại các Khoa, Phòng; Ban Giám hiệu của trường và một số giảng viên thỉnh giảng là các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực Lưu trữ học – Quản trị văn phòng.

 

Vậy thưa thầy, mục tiêu đào tạo của Bộ môn là gì?

 

Trước hết, các bạn cần có thông tin chính xác về tên ngành học này. Theo thông tin về tuyển sinh thì đây là ngành Lưu trữ học, mã số  52.32.03.03. Tuy nhiên, có thể xác định rằng đây là chương trình đào tạo song ngành. Có nghĩa là 02 ngành, trong đó: ngành thứ nhất, là Lưu trữ học; ngành thứ hai, là Quản trị văn phòng.

 

Theo đó, mục tiêu đào tạo của Bộ môn được khái quát như sau:

Thứ nhất: Đào tạo đại học về Lưu trữ học - Quản trị văn phòng để sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học  công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân.

Thứ hai: Đào tạo trình độ đại học về Lưu trữ học - Quản trị văn phòng để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng.

 

Để đạt được mục tiêu đề ra, chương trình đào tạo hiện nay có nội dung cơ bản như thế nào?

 

Quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng bám sát Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo AUN-QA. Nói cách khác, việc xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo bám sát những chuẩn mực quốc tế đang đánh giá.

Chương trình đào tạo của ngành được thiết kế để sinh viên có thể học tối thiểu 120 tín chỉ, gồm 02 khối kiến thức cơ bản là khối kiến thức giáo dục đại cương (36 tín chỉ) và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (104 tín chỉ). Khối kiến thức giáo dục đại cương về cơ bản là tương tự như các chương trình đào tạo khác của Trường. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được chia thành 03 nhóm là cơ sở ngành ngànhtự chọn.

Cơ sở ngành ngành tập trung đi sâu vào lý luận và phương pháp của ngành học: Lưu trữ học - Quản trị văn phòng. Các môn học đều cập nhật nội dung và phương pháp giảng dạy mới, phù hợp với tình hình thực tiễn và góp phần tạo nên sự sinh động, hấp dẫn của chương trình đào tạo.

Phần kiến thức Tự chọn là các môn học để sinh viên có thể chọn học theo hướng nghiên cứu, làm việc hoặc sở thích. Trong đó, chia thành 02 nhóm: một là, các môn học có tính chất bổ trợ hoặc chuyên sâu như nghiên cứu về văn phòng, văn thư, lưu trữ trong một loại hình cơ quan cụ thể hoặc nghiên cứu về một loại hình tài liệu lưu trữ cụ thể; hai là, các môn học có tính liên thông với những ngành học khác tạo nên sự linh động, liên thông rất cao của ngành học.

 

Hình thức đào tạo có gì mới để các bạn sinh viên cảm thấy hứng thú hơn trong việc học? Và để đạt được mục tiêu đề ra, không biết chương trình đào tạo của mình sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu?

Tính mới, tính hấp dẫn của ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng có sẵn như một sự khách quan ở chỗ tất cả kiến thức, kỹ năng và thái độ được xác định gắn liền với thực tiễn, biến đổi, sinh động trong hoạt động của các loại hình cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ môn luôn chú trọng đổi mới, đa dạng hoá phương pháp giảng dạy, tư vấn, hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu và thực tập trong suốt khoá học nhằm đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được tổ chức trong 07 học kỳ, tương đương 3,5 năm học đại học.

 

Trong thời gian học, sinh viên sẽ được trải qua quá trình thực tập vào thời gian nào? Và các bạn sinh viên sẽ nhận được những hỗ trợ gì, đặc biệt là về vấn đề cơ sở thực tập?


Thực tập chuyên ngành là nội dung có vị trí rất quan trọng trong chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng và được thiết kế thành 03 học phần là: Thực tập chuyên ngành 1 (công tác văn thư), Thực tập chuyên ngành 2 (công tác lưu trữ) Thực tập chuyên ngành 3 (Quản trị văn phòng). Thời gian thực tập được tổ chức thành 3 lần, mỗi lần khoảng 02 tháng tại các cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp sau khi học xong các học phần lý thuyết (tương ứng vào các học kỳ IV, V và VI của khoá học).

Tổ chức việc thực tập cho sinh viên là trách nhiệm của Bộ môn và được quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ về nhiều mặt. Trong đó, cơ sở để sinh viên được thực tập là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên khắp cả nước. Với quy mô đã đào tạo ở hầu hết các địa phương từ Quảng Trị đến Cà Mau trong nhiều năm qua, cựu sinh viên làm việc ở nhiều nơi từ các cơ quan ở Trung ương đến cấp tỉnh, huyện và xã; từ thành phố đến nông thôn, miền núi, hải đảo; v.v… nên Bộ môn đã thiết lập được hệ thống các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp rộng khắp cả nước để sinh viên có thể đến thực tập chuyên ngành phù hợp với điều kiện tổ chức học tập, thực tập hoặc gần gia đình sinh sống.

 

Bên cạnh chương trình đào tạo chính quy, Khoa có tổ chức các hoạt động thực tế, ngoại khóa và đào tạo thêm kỹ năng cho sinh viên không? Nếu có, thầy có thể cho em biết các hoạt động đó là gì?

 

Ngoài 03 học phần thực tập, Bộ môn sẽ tổ chức những chuyến đi tham quan, khảo sát, học tập ngắn ngày tại các Lưu trữ quốc gia, Lưu trữ lịch sử của tỉnh, Văn phòng các cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp theo mỗi học phần hoặc tổ chức đối với toàn thể sinh viên của một khoá với các giảng viên của Bộ môn.

Ngoài ra, Bộ môn còn tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động của Đoàn – Hội Bộ môn. Một số hoạt động trong những năm qua như Giải mã hồ sơ mật, Vũ điệu ngón tay giúp nâng cao trình độ chuyên môn; các chương trình trau dồi kĩ năng như hướng dẫn viết CV và phỏng vấn xin việc, các cuộc thi hình mẫu thanh niên, Hội thao sinh viên, Liên hoan tiếng hát sinh viên,...

Hiện tại, Bộ môn có 4 câu lạc bộ/đội/nhóm sinh viên, đó là CLB Văn phòng mới, CLB nghệ thuật AC&D, CLB tình nguyện Phông xanh và Đội thể thao.

  

Cơ hội việc làm của các bạn sinh viên sau khi ra trường sẽ như thế nào? Các bạn có thể làm trong những lĩnh vực và vị trí nào, thưa tiến sĩ?

 

Về cơ bản, sinh viên có bằng cử nhân Lưu trữ học - Quản trị văn phòng có thể làm việc ở những vị trí sau đây:

- Lãnh đạo văn phòng, phòng hành chính hoặc phụ trách bộ phận văn phòng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Thư ký văn phòng hoặc trợ lý hành chính tại các văn phòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; các chương trình, dự án.

- Chuyên viên văn thư, lưu trữ tại các văn phòng hoặc phòng hành chính của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Lưu trữ viên các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia và các lưu trữ lịch sử khác.

- Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học.

- Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.

- Cử nhân Lưu trữ - Quản trị văn phòng có thể tiếp tục học sau Đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) và trở thành các nhà khoa học làm việc tại các trung tâm/viện/các cơ sở nghiên cứu về lưu trữ, hành chính văn phòng.

Theo kết quả khảo sát của Trường và Bộ môn, tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm đúng vị trí như trên khoảng 75%.

 

Xin cám ơn thầy!

Thực hiện: Phương Thanh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.