Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014

Dự kiến tuyển sinh của Trường năm 2014: 2,850 chỉ tiêu ở 27 ngành học. Các khối thi năm nay gồm có khối A, A1, B, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Trường tuyển sinh khối thi A1 vào các ngành có tuyển sinh khối A (cụ thể là các ngành Triết học, Địa lý học, Xã hội học, Thông tin học và Quy hoạch vùng và đô thị).

Áp dụng nhân hệ số 2 điểm các môn thi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức) vào các ngành Ngoại ngữ (cụ thể là các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia); môn Văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; Môn Sử vào ngành Lịch sử; Môn Địa vào ngành Địa lý học.

Năm nay, Trường tiếp tục tuyển chương trình Chất lượng cao với học phí tương ứng: tuyển sinh vào ngành Báo chí-Truyền thông và ngành Quan hệ Quốc tế. Sau đây là chỉ tiêu và khối thi cho từng ngành học:

 

Stt

Tên trường/Ngành học

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

 

Ký hiệu trường: QSX

 

 

2850

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1

Văn học

D220330

C, D1

100

2

Ngôn ngữ học

D220320

C, D1

100

3

Báo chí

D320101

C, D1

130

4

Lịch sử

D220310

C, D1

140

5

Nhân học

D310302

C, D1

60

6

Triết học

D220301

A, A1, C, D1

100

7

Địa lý học

D310501

A, A1, B, C, D1

130

8

Xã hội học

D310301

A, A1, C, D1

160

9

Thông tin học

D320201

A, A1, C, D1

100

10

Đông phương học

D220213

D1

140

11

Giáo dục học

D140101

C, D1

120

12

Lưu trữ học

D320303

C, D1

80

13

Văn hóa học

D220340

C, D1

70

14

Công tác xã hội

D760101

C, D1

80

15

Tâm lý học

D310401

B, C, D1

90

16

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

A, A1, D1

80

17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

C, D1

100

18

Nhật Bản học

D220216

D1, D6

100

19

Hàn Quốc học

D220217

D1

100

20

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

270

21

Ngôn ngữ Nga

D220202

D1, D2

70

22

Ngôn ngữ Pháp

D220203

D1, D3

90

23

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1, D4

130

24

Ngôn ngữ Đức

D220205

D1, D5

50

25

Quan hệ Quốc tế

D310206

D1

160

26

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

D220206

D1, D3, D5

50

27

Ngôn ngữ Italia

D220208

D1, D3, D5

50

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.