Khoa Thư viện - Thông tin học

1.Tổng quan về ngành

Tháng 7 năm 1984, khoa Thư viện được thành lập tại trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

Sau 10 năm phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, từ năm 1994, khoa bắt đầu hình thành các bộ môn (bao gồm: bộ môn Thư viện học và bộ môn Thông tin – Thư mục), và liên tục cải tiến chương trình đào tạo, nhất là tăng cường nội dung đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin để bám sát với thực tiễn, theo kịp trình độ phát triển của khoa học Thư viện – Thông tin trong khu vực và trên thế giới.

Đến năm 2003, cùng với đào tạo hệ cử nhân Khoa đã triển khai đào tạo hệ cao học, hiện nay, khoa Thư viện – Thông tin học gồm 02 chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học là chuyên ngành Quản trị thông tin và chuyên ngành Thư viện thông tin. Đối với bậc cao học Khoa có chuyên ngành khoa học thông tin - thư viện.

Đội ngũ nhân sự của khoa gồm 16 người, trong đó có 02 PGS.TS, 04 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh, 07 thạc sĩ. Giảng viên của khoa được đào tạo từ các cơ sở đào tạo trong nước và ở các nước khác như Nga, Mỹ, Úc, Anh, New Zealand…


2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Thông tin học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và đạo đức nghề nghiệp để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

 

3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

3.1. Sinh viên tốt nghiệp ngành Thông tin học, chuyên ngành Quản trị thông tin có đủ trình độ chuyên môn và năng lực để đảm nhiệm những vị trí sau:

 1. Chuyên viên quản trị thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở giáo dục, đào tạo…;
 2. Nhân viên bộ phận quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị website… ở các cơ quan, tổ chức;
 3. Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về Thông tin học.

3.2. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thư viện-Thông tin có đủ trình độ chuyên môn và năng lực để đảm nhiệm những vị trí sau:

 1. Chuyên viên thư viện- thông tin tại các cơ quan thông tin tư liệu và thư viện
 2. Chuyên viên quản lý thông tin, hồ sơ tài liệu tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 3. Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về Thư viện – Thông tin học.

4. Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.

 

5. Chuẩn đầu ra:

5.1. Cử nhân ngành Thông tin học, chuyên ngành Quản trị thông tin có khả năng: 

 1. Tư duy và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị thông tin một cách hệ thống;
 2. Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp như: thu thập, xử lý, tố chức và cung cấp thông tin; tạo lập và quản lý các sản phẩm, dịch vụ thông tin điện tử;
 3. Vận hành các công nghệ quản trị mạng nội bộ và quản lý website;
 4. Vận dụng được kỹ năng lập và triển khai kế hoạch làm việc;
 5. Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
 6. Sử dụng được một ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

5.2. Cử nhân ngành Thông tin học, chuyên ngành Thư viện-thông tin có khả năng:

 1. Tư duy và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin – thư viện một cách hệ            thống;
 2. Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp như thu thập, phân tích, xử lý, tổ chức, khai    thác và cung cấp thông tin;
 3. Vận dụng được kỹ năng lập và triển khai kế hoạch làm việc;
 4. Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
 5. Sử dụng được một ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

 

6. Chương trình đào tạo: xem tại đây


7. Liên hệ:

Khoa Thư viện – Thông tin học

Phòng A103, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: ĐT: 028.38221903 - số nội bộ 143

- Website: http://tvtth.hcmussh.edu.vn/  Email: thuvienthongtin@hcmussh.edu.vn  


 PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.