Khoa Đô thị học

 1.Tổng quan về ngành

Khoa Đô thị học là đơn vị cấp khoa của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM. Cùng với các đơn vị khác trong trường, Khoa tham gia vào việc nâng cao dân trí về lĩnh vực đô thị; trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hóa - đô thị hóa ở các cấp độ khác nhau (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ), và phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực quản lý.

Khoa hướng đến việc trở thành một trung tâm nghiên cứu-đào tạo về lĩnh vực đô thị học và quản lý đô thị lớn nhất ở phía Nam, là đơn vị uy tín ở khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

 

2. Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo cử nhân khoa học song song với định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cho người học.

- Trang bị cho người học kiến thức cơ bản, đại cương về khối ngành và cơ sơ ngành, cùng với kiến thức chuyên ngành về lịch sử, kinh tế, xã hội, môi trường, kiến trúc trong phạm vi đô thị.

- Trang bị cho người học kiến thức cùng với kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý quy hoạch đô thị và quản lý các dự án phát triển đô thị.

- Tạo điều kiện cho người học phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời. 


3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Khi cân nhắc xu hướng quy hoạch chung của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, đô thị học ngày càng có tầm quan trọng với đặc trưng là liên ngành, đa lĩnh vực và tập trung vào nghiên cứu khoa học xã hội và hành vi. Điều này bổ sung cho những kiến thức kỹ thuật trong nghiên cứu đô thị, vốn đang chiếm ưu thế trong môi trường học thuật và làm việc liên quan đến đô thị hiện nay.

Cử nhân Đô thị học đảm nhiệm các vai trò: tư vấn, điều phối, thiết kế chính sách; quản lý đơn vị đô thị chức năng; xây dựng, thẩm định và đánh giá dự án; giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực phát triển đô thị.

Cử nhân Đô thị học có thể làm việc trong cơ quan công quyền ở các cấp khác nhau; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức nhân dân, các doanh nghiệp nhà nước nước, tư nhân và nước ngoài; các tổ chức phát triển quốc tế; các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương.

 

4. Hình thức và thời gian đào tạo

Chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm

 

5. Chuẩn đầu ra

 

5.1. Về kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Đô thị học có khả năng hiểu biết, trình bày, đánh giá và phát triển các kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành bao gồm:

- Lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật.

- Toán, tin học, khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường.

- Kiến thức cơ sở của ngành kiến trúc và xây dựng.

- Kiến thức chuyên ngành về kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội, môi trường, kiến trúc trong phạm vi đô thị.

- Kiến thức chuyên ngành về quản lý đô thị, quản lý quy hoạch đô thị và  quản lý dự án phát triển đô thị. 

 

5.2. Về kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Đô thị học có thể hình thành, thực hành và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc bao gồm:

- Đọc hiểu, trình bày và áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến các lĩnh vực trong phạm vi đô thị.

- Nghiên cứu và khám phá kiến thức trong lĩnh vực quản lý, quy hoạch vùng và đô thị.

- Tư duy độc lập, hệ thống và phản biện về các vấn đề liên quan đến sự hình thành, hoạt động và định hướng phát triển của đô thị.

- Áp dụng các kiến thức của ngành học trong bối cảnh xã hội hiện tại để hình thành – thực hiện – đánh giá các ý tưởng, các dự án/phương án phục vụ quản lý và phát triển đô thị.

- Thể hiện, trình bày các ý tưởng hoặc kết quả nghiên cứu bằng bản vẽ kỹ thuật, mô hình kiến trúc và bản đồ chuyên đề.

- Thực hành và hoàn thiện các kỹ năng làm việc như:

* Làm việc nhóm: hình thành nhóm làm việc hiệu quả, vận hành nhóm, lãnh đạo nhóm, liên kết các nhóm làm việc khác nhau

* Làm việc độc lập: hành vi chuyên nghiệp, kỹ năng lập kế hoạch cho nghề nghiệp tương lai, kỹ năng lập và quản lý thời gian

* Giao tiếp: cấu trúc giao tiếp, kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, kỹ năng giao tiếp bằng thư điện tử (email) hoặc các phương tiện truyền thông, kỹ năng thuyết trình, …

* Sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) trong giao tiếp và tra cứu tài liệu.

* Sử dụng công cụ tin học trong học tập, nghiên cứu và làm việc: vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point), phần mềm xử lý số liệu SPSS, phần mềm xử lý dữ liệu địa lý MapInfo…

 

5.3. Về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Đô thị học:

- Có ý thức chấp hành mọi quy định pháp luật của nhà nước, mọi quy tắc của cơ quan/tổ chức.

- Trung thực, nghiêm túc, kỷ luật và có trách nhiệm trong học tập – nghiên cứu và trong công việc.

- Tự tin, linh hoạt, chấp nhận thử thách và thích ứng với sự thay đổi trong công việc.

 

6. Chương trình đào tạo


6.1. Khối kiến thức đại cương


* Bắt buộc: 

Lý luận chính trị: 10 chỉ

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx – Lenin (Phần 1)

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx – Lenin (Phần 2)

- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Tư tưởng Hồ Chí Minh


  Khoa học xã hội: 15 chỉ

- Lịch sử văn minh thế giới

- Cơ sở văn hoá Việt Nam

- Pháp luật đại cương

- Logic học

- Xã hội học đại cương

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Kinh tế học đại cương


* Tự chọn: 4 – 5 tín chỉ (Sinh viên chọn trong tổng số 13 tín chỉ các môn tự chọn thuộc nhóm khoa học xã hội và 2 tín chỉ cho các môn thuộc nhóm nhân văn – nghệ thuật)


6.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm các môn học

  STT

  Tên môn học

  Tín chỉ

  KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

  1

  Phương pháp nghiên cứu đô thị ứng dụng

  3

  2

  Địa lý đô thị

  2

  3

  Đồ họa kiến trúc đại cương

  4

  4

  Kinh tế học phát triển

  2

  5

  Môi trường đô thị

  3

  6

  Mỹ thuật đô thị

  3

  7

  Phần mềm SPSS (for Windows)

  3

  8

  Đô thị học đại cương

  2

  KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH


  Bắt buộc

  51

  1

  Bảo tồn di sản không gian kiến trúc đô thị

  3

  2

  Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị

  3

  3

  Kiến trúc cảnh quan đô thị

  2

  4

  Kiến trúc đại cương

  3

  5

  Lý thuyết quy hoạch đô thị

  2

  6

  Quy hoạch ứng dụng

  2

  7

  Dân số học đô thị

  2

  9

  Kinh tế học đô thị

  2

  10

  Xã hội học đô thị

  3

  11

  Đánh giá kinh tế - tài chính dự án đầu tư

  3

  12

  Quản lý dự án đại cương

  2

  13

  Thiết kế và quản lý dự án xây dựng

  3

  14

  Xây dựng và lượng giá dự án phát triển cộng đồng

  2

  15

  Hệ thống thông tin địa lý GIS

  3

  16

  Nhà ở và quản lý nhà ở

  2

  17

  Phát triển đô thị bền vững

  2

  18

  Quản lý đất đô thị

  2

  19

  Quản lý đô thị vĩ mô

  2

  20

  Quản lý môi trường

  2

  21

  Thị trường bất động sản

  2

  22

  Quản lý nhà nước về đô thị

  2

  23

  Đô Thị học đại cương

  2


  Tự chọn

  12

  24

  Thiết kế đô thị

  2

  25

  Truyền thông đại chúng đô thị

  2

  26

  Dịch vụ công đô thị

  2

  27

  Kỹ thuật xử lý chất thải đô thị

  2

  28

  Nghèo đô thị

  2

  29

  Quy hoạch môi trường đô thị

  2

  30

  Xã hội học quản lý

  2

  31

  Lịch sử Đô thịViệt Nam

  2

   

  7. Liên hệ:

  - Khoa Đô thị học

  - Nhà K, phòng 105, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

  - Điện thoại: 028.38293828 – số nội bộ 151 hoặc 08 628696679

  - Website: http://dothi.hcmussh.edu.vn      

  - Email: dothihoc@hcmussh.edu.vn


  KHOA ĐÔ THỊ HỌC

   

   

  Góp ý
  Họ và tên: *  
  Email: *  
  Tiêu đề: *  
  Mã xác nhận:
   
   
  RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
  RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
     
  Toolbar's wrapper  
  Content area wrapper
  RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
  It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
  Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
   
   
  RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.