Tuyển sinh Đại học chính quy: Danh sách các ngành có nhân hệ số 2 các môn (cập nhật)

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM thông báo các ngành có các môn được nhân hệ số 2 và 2 tổ hợp môn mới, cụ thể như sau:

Mã Ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
(dùng kết quả thi THPTQG)

Tên môn thi/bài thi

Môn chính

Tổ hợp môn mới

52220330

Văn học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn x 2

 

52220330

Văn học

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Ngữ văn x 2

 

52220330

Văn học

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Ngữ văn x 2

 

52220320

Ngôn ngữ học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn x 2

 

52220320

Ngôn ngữ học

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Ngữ văn x 2

 

52220320

Ngôn ngữ học

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Ngữ văn x 2

 

52220310

Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Lịch sử x 2

 

52220310

Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Lịch sử x 2

 

52310501

Địa lý học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Địa lý x 2

 

52310501

Địa lý học

Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Địa lý x 2

 

52140101

Giáo dục học

Ngữ văn, Toán, Vật lý

 

X

52140101

Giáo dục học

Toán, Hóa học, Sinh học

 

X

52220216

Nhật Bản học

Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật

Tiếng Nhật x 2

 

52220201

Ngôn ngữ Anh

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220202

Ngôn ngữ Nga

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220202

Ngôn ngữ Nga

Ngữ văn, Toán, tiếng Nga

Tiếng Nga x 2

 

52220203

Ngôn ngữ Pháp

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220203

Ngôn ngữ Pháp

Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

Tiếng Pháp x 2

 

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngữ văn, Toán, tiếng Trung

Tiếng Trung x 2

 

52220205

Ngôn ngữ Đức

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220205

Ngôn ngữ Đức

Ngữ văn, Toán, tiếng Đức

Tiếng Đức x 2

 

52220206

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220206

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

Tiếng Pháp x 2

 

52220206

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Ngữ văn, Toán, tiếng Đức

Tiếng Đức x 2

 

52220208

Ngôn ngữ Italia

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220208

Ngôn ngữ Italia

Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

Tiếng Pháp x 2

 

52220208

Ngôn ngữ Italia

Ngữ văn, Toán, tiếng Đức

Tiếng Đức x 2

 

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.