Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha

  •  

1.Lịch sử hình thành và phát triển

Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha được thành lập theo Quyết định số 232/QĐ-ĐT do Hiệu trưởng Nhà trường ký ngày 02/7/2008; Quyết định số 24/ĐHQG-ĐH&SĐH do Giám đốc ĐHQG ký ngày 13/01/2010 về việc giao nhiệm vụ cho trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo thí điểm trình độ đại học hệ chính quy ngành Ngữ văn Tây Ban Nha; Quyết định số 318/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH do Giám đốc ĐHQG ký ngày 04/4/2013 về việc giao nhiệm vụ cho trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha.2. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của CTĐT ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha là đào tạo cho xã hội những Cử nhân có kiến thức cơ bản về khoa học nhân văn, ngôn ngữ học (tiếng Tây Ban Nha), văn học Tây Ban Nha cũng như của các nước nói tiếng Tây Ban Nha; kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá… của các nước nói tiếng Tây Ban Nha; kiến thức liên ngành đủ rộng để làm việc được trong nhiều môi trường, vị trí, lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với những ngành nghề cần sử dụng tiếng Tây Ban Nha (ngoại giao, dịch thuật, truyền thông, kinh tế, ngoại thương,...). Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có khả năng tự học và tự nghiên cứu để thực hiện việc học tập suốt đời, không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao và không ngừng biến đổi của thị trường lao động tại Việt Nam.3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

Cử nhân ngành ngôn ngữ Tây Ban Nha sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm trong ngành giáo dục và các ngành liên quan phù hợp với chuyên ngành đã được đào tạo. Cụ thể như sau:

Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ, những cơ quan đào tạo về ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha và các nước nói tiếng Tây Ban Nha.
Biên/ phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha tại các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế/ phi chính phủ, các tổ chức hữu nghị, các công ty dịch thuật, các nhà xuất bản và các cơ quan thông tấn.
Các vị trí nhân sự yêu cầu sử dụng tiếng Tây Ban Nha tại các công ty du lịch/ lữ hành, kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
Các vị trí nhân sự yêu cầu sử dụng tiếng Tây Ban Nha tại các công ty, tập đoàn kinh doanh thương mại.4. Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.


5. Chuẩn đầu ra:

5.1 Chuẩn về kiến thức
Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha:

- Có kiến thức nền tảng về khối ngành khoa học nhân văn bao gồm Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ không chuyên, kiến thức khoa học tự nhiên, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và các kiến thức cơ sở khối ngành khác.

- Nắm vững các đặc điểm ngôn ngữ của tiếng Tây Ban Nha; phát âm tiếng Tây Ban Nha chuẩn; có kỹ năng biên dịch Việt – Tây Ban Nha, Tây Ban Nha – Việt; biết ứng xử trong các tình huống giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.

- Nắm vững những đặc trưng cơ bản về văn học Tây Ban Nha và văn học của các nước nói tiếng Tây Ban Nha từ cổ đại đến hiện đại, văn học dân gian, các tác giả, các trào lưu văn học lớn, những thành tựu nổi bật của văn học Tây Ban Nha và văn học của các nước nói tiếng Tây Ban Nha, vị trí của văn học tiếng Tây Ban Nha trên thế giới.

- Nắm vững những đặc trưng cơ bản của văn hoá, kinh tế, xã hội, nghệ thuật … của Tây Ban Nha và các nước nói tiếng Tây Ban Nha; biết vận dụng kiến thức chuyên ngành tích luỹ được trong những công việc thích hợp.


5.2 Chuẩn về kỹ năng
Kỹ năng nghề nghiệp
Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha:

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả; đặt mục tiêu, tạo động lực trong công việc; nhận thức và bắt kịp với sự thay đổi trong môi trường làm việc cũng như xã hội; sử dụng hiệu quả tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành thương mại và du lịch; kỹ năng thực hành công tác biên-phiên dịch.
Có khả năng lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và đưa ra kiến nghị, giải pháp có hiệu quả.
Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; khả năng cập nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu, nghiên cứu để phát triển hay bổ sung kiến thức phục vụ có hiệu quả trong công việc.


Kỹ năng mềm
Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha:

Có kỹ năng tự học suốt đời, không ngừng tìm tòi kiến thức mới để tự trang bị cho bản thân; biết cách quản lý thời gian và thích ứng với tình hình thực tế.
Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm. Biết cách lập luận và sắp xếp ý tưởng. Thực hiện tốt các hình thức giao tiếp dưới dạng nói và viết; có khả năng thuyết trình, truyền đạt ý kiến cá nhân có hiệu quả.
Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ thứ hai (ví dụ, tiếng Anh) trong giao tiếp hiệu quả.


Chuẩn về phẩm chất đạo đức

Phẩm chất đạo đức: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần dũng cảm đấu tranh bảo vệ danh dự và quyền lợi quốc gia, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo vệ lẽ phải và sự công bằng; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa và xã hội; có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
Trách nhiệm nghề nghiệp: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha luôn đề cao tinh thần đạo đức nghề nghiệp; có tác phong, hành vi và ứng xử chuyên nghiệp; độc lập và chủ động trong công việc.
Thái độ phục vụ: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha có lối ứng xử văn minh, chuẩn mực trong hợp tác và trong các mối quan hệ xã hội; có ý thức phục vụ cộng đồng.


6. Chương trình đào tạo: Tại đây

6.1 Khối kiến thức đại cương:

Các môn học bắt buộc: 34TC

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2
Đường lối cách mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thống kê cho khoa học xã hội
Môi trường và phát triển
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Dẫn luận ngôn ngữ học
Ngôn ngữ học đối chiếu
Thực hành văn bản tiếng Việt
Lịch sử văn minh thế giới
Tiến trình lịch sử Việt Nam
Pháp luật đại cương
Chính trị học đại cương
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Các môn tự chọn: 4TC/8TC

Xã hội học đại cương
Tâm lý học đại cương
Nhân học đại cương
Logic học đại cương


6.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm các môn học:

Các môn học bắt buộc: 74TC

Cú pháp học
DịchTây Ban Nha – Việt 1
DịchTây Ban Nha – Việt 2
DịchViệt – Tây Ban Nha 1
DịchViệt – Tây Ban Nha 2
Phântích - Thực hành văn bản 1
Phântích - Thực hành văn bản 2
Giao tiếp 1
Giao tiếp 2
Giao tiếp 3
Giao tiếp 4
Giao tiếp 5
Hình thái học
Lịch sử phát triển ngôn ngữ Tây Ban Nha
Nghệ thuật các nước nói tiếng TBN
Ngữ âm và âm vị học
Ngữ pháp 1
Ngữ pháp 2
Phương ngữ tiếngTây Ban Nha
Thực hành ngôn ngữ A1
Thực hành ngôn ngữ A2
Thực hành ngôn ngữ B1.1
Thực hành ngôn ngữ B1.2
Thực hành ngôn ngữ B2.1
Thực hành ngôn ngữ B2.2
Thực hành ngôn ngữ C1
Thực tập
Văn hoá – Xã hội các nước nói tiếng TBN
Văn học các nước Mỹ La Tinh 1
Văn học các nước Mỹ La Tinh 2
Văn học Tây Ban Nha 1
Văn học Tây Ban Nha 2
Các môn tự chọn 1: 4TC/10TC

Phiên dịch 1
Phiên dịch 2
Phương pháp giảng dạy tiếng TBN
Tiếng TBN chuyên ngành du lịch
Tiếng TBN chuyên ngành thươngmại
Cácmôn tự chọn 2: 4TC/10TC

DELE quốc tế B2
DELE quốc tế C1
Kinh tế các nước nói tiếng TBN
Kỹ năng giao tiếp xã hội
Ngôn ngữ học so sánh


7. Liên hệ:


Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha, Phòng A110, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38293828 - nhánh 154) 

Email: nguvantaybanha@hcmussh.edu.vn 

Website: tbn.hcmussh.edu.vn

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.