Học phí tại Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM

 

STT

HỆ ĐÀO TẠO

MỨC HỌC PHÍ

(tính trên 

mỗi tín chỉ - TC)

Số tín chỉ

toàn khoá

Ghi chú

1

Cử nhân hệ chuẩn

204.000đ/1 TC

120

Tất cả các khoa

Bình quân: 8 triệu đ/1 năm học

2

Cử nhân tài năng

Miễn học phí

Tối thiểu 140

Chương trình cử nhân tài năng tại các ngành:

- Văn học

- Ngôn ngữ học

- Lịch sử

3

Cử nhân hệ chất lượng cao

36.000.000đ/năm học

Tối thiểu 140

Chương trình cử nhân chất lượng cao tại các ngành:

- Quan hệ quốc tế

- Báo chí 

- Nhật Bản học

- Ngôn ngữ Anh

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Ngôn ngữ Trung Quốc

- Ngôn ngữ Đức

3

Cử nhân hệ văn bằng 2

350.000đ/ TC

90


4

Cử nhân hệ vừa làm vừa học

335.000đ/ TC

120


5

Cử nhân hệ liên thông

303.000đ/ TC

70


6

Cao học (thạc sĩ)

- Người Việt Nam

   + Trong giờ hành chính:

   + Ngoài giờ hành chính:

- Người nước ngoài


 

442.000đ/ TC

663.000đ/ TC

1.750.000đ/ TC

 

64


7

Nghiên cứu sinh (tiến sĩ)

- Người Việt Nam

- Người nước ngoài

16.750.000đ/ năm

38.500.000đ/ năm8

Sinh viên quốc tế

1.200.000đ/TC

120

 Khoa Việt Nam học(Mức học phí cập nhật đến tháng 1.2020)

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ  QUAN HỆ DOANH NGHIỆP 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.