Khoa Công tác Xã hội

1.Tổng quan về ngành:

Hiện tại Khoa Công tác xã hội có 3 bộ môn: Công tác xã hội, Tham vấn và Phát triển cộng đồng. Giảng viên, nhân viên của khoa gồm 24 người, trong đó có 21 CBGD, 100% trình độ sau đại học với 6 TS và 14 Ths, hiện đang đào tạo 506 sinh viên, chưa kể SV 2 khóa I , II và 1 lớp tại chức ở Kontum đã ra trường. Theo thống kê gần đây hơn 90% cử nhân do Khoa Công tác xã hội đào tạo ra trường đều làm việc đúng ngành nghề đã lựa chọn. Ngoài việc giảng dạy cho sinh viên, Khoa Công tác xã hội còn tiến hành hoạt động tham vấn tâm lí và thực hành công tác xã hội cho nhiều đối tượng khác nhau với sự hợp tác của các chuyên gia trong và ngoài nước, mở nhiều lớp học đào tạo kĩ năng, kiến thức liên quan đến công tác xã hội cho các đơn vị, tổ chức xã hội ở nhiều địa phương.


2. Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở chuyên ngành và kỹ năng thực hành nghề công tác xã hội, giúp sinh viên có phương pháp tư duy khoa học, có phẩm chất đạo đức, có năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra.


3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH có thể trở thành Nhân viên xã hội tại các cơ sở xã hội, Điều phối viên chương trình, dự án, Giám đốc, quản lý các trung tâm, nhà mở, các dịch vụ xã hội hoặc có thể làm việc tại các công ty, xí nghiệp, bệnh viện, các cơ quan đoàn thể xã hội, các NGOs trong và ngoài nước và cũng có thể giảng dạy, nghiên cứu tại các Trường đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu.


4. Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.

 

5. Chuẩn đầu ra:

  • Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kiến thức Công tác xã hội đại cương, CTXH với cá nhân và nhóm, An sinh xã hội, Phát triển cộng đồng, Tham vấn tâm lý và các lĩnh vực của công tác xã hội.
  • Về thái độ, đạo đức: Trang bị cho sinh viên thế giới quan khoa học, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Chấp nhận thân chủ; có ý thức phục vụ cộng đồng; Trung thực, năng động, tự tin; Thực hiện tốt các quy điều đạo đức của ngành CTXH.
  • Về kỹ năng: Sinh viên ngành CTXH phải có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng tham vấn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xây dựng và quản lý dự án, kỹ năng tổ chức sinh hoạt nhóm, kỹ năng làm việc với cá nhân. vv…
  • Về ngoại ngữ: tương đương trình độ B, có khả năng giao tiếp thông thường và có vốn từ vựng chuyên ngành CTXH căn bản.

6. Chương trình đào tạo: Xem chi tiết tại đây

 

7. Liên hệ:


Khoa Công tác xã hội

Phòng A.108, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38293828 - số nội bộ 150

- Website: www.ctxh.hcmussh.edu.vn                 Email: ctxh@hcmussh.edu.vn

TRANG TUYỂN SINH

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.