CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

Năm 2013, Nhà trường đã công bố bản cập nhật Chuẩn đầu ra (learning outcome) trình độ đại học. Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành và chương trình giáo dục (chuyên ngành) của Trường Đại học KHXH&NV được xây dựng căn cứ vào mục tiêu và nội dung đào tạo của ngành/chuyên ngành đó; đồng thời chú trọng đáp ứng nhu cầu xã hội. Chuẩn đầu ra bao gồm các nội dung: trình độ kiến thức, năng lực nhận thức, tư duy/kỹ năng thực hành, phẩm chất nhân văn, vị trí làm việc và cơ hội học lên trình độ cao hơn. 

Vui lòng tải chuẩn đầu ra chương trình đại học tại đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.